Det finns 3 lager i ett fibernät

Styrelsen hade styrelsemöte i veckan, och besöktes då av en kommunikationsoperatör. Men vad innebär kommunikationsoperatör? 

Vi skall försöka reda ut begreppen.

Det finns tre lager i fibernätet. Längst ner är det fibern, sedan är den aktiva nätutrustningen och sedan tjänsterna. För att förklara det hela kommer vi använd skissen.

Byafiber - Beskrivning av olika fibernätslagerFibernätet är det vi bygger

Det vi i föreningen bygger är fibernätet. Det är de svarta kablarna mitt i skissen. Den brukar också kallas passiv infrastruktur, efter som det bara är glasfiber sladdar som går från nodhuset i Gällared ut till ditt hus.

Det krävs aktiv utrustning för att få kontakt med Internet

För att vi skall kunna kopplas upp fibernätet till Internet måste det finnas aktiv utrustning i nodhuset. Den aktiva utrustning fördelar ut signaler från Internet till rätt hus. Det görs genom att man genom ljus lyser upp fibernätet. Den aktiva utrustningen i nodhuset är en switch.

Du måste ha något som kan ta emot signalen i ditt hus också. Det är en liten låda som sitter där fiberkabeln kommer in till ditt hus.

Kommunikationsoperatören fixar den aktiva utrustningen

Den aktiva utrustning är något som kommunikationsoperatören, KO, fixar. De sätter in switch i nodhuset och ser till att du får en låda att ha hemma.

Tjänsteleverantörer fixar Internet till dig

Till sist vill du kunna använda Internet, och då krävs tjänster. Tjänsterna är bredband, TV och telefoni. Får att du skall kunna använda dessa tjänster krävs en tjänsteleverantör.

Ofta är det kombinationer av olika lager

Nu har vi beskrivit de olika lagren som krävs för att du skall kunna använda nätet. Det är det passiva fibernätet som föreningen bygger, en kommunikationsoperatör som fixar den aktiva utrustningen i ändarna av fibernätet och till sist tjänsteleverantören som ser till att du kan använda ditt bredband, din TV och din telefon.

Ofta är det erbjuder företag paket av de olika lagren. Det finns företag som erbjuder alla delarna, som IP-Only, eller exempelvis vara både kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör, som Telia. Sedan finns det de som bara är kommunikationsoperatörer, som Zitius, och bara tjänsteleverantörer, som Boxer och Banhof.

Öppet nät

I ett helt öppet fibernät erbjuds alla som vill komma in och fungera som kommunikationsoperatör till samma pris i fibernätet. Olika kommunikationsoperatörer har avtal med tjänsteleverantörer, vilket är det du som använder fibern uppfattar som det öppna nätet.