Varför skall jag ha fiber?

frågaFörutom det självklara att man får snabbt, stabilt och framtidssäkert bredband finns det flera andra saker som talar för att du skall vara med oss och bygga vårt egna fibernätverk.

Vi kommer kunna få bättre telenät med IP-telefoni när ledningarna grävts ner.

Du får HD-tv hemma utan att stå på taket och justera antenner och paraboler, och ett kanalutbud som du kan anpassa efter dina önskemål.

Läs mer om IP-telefoni, IP-tv och bredband genom att klicka i menyn till vänster, men läs gärna vidare för att se fler generella fördelar med att bygga vårt egna fibernät i området.

Fastighetens värde ökar

Värdet på din fastigheten ökar, speciellt i jämförelse med andra som väljer att inte vara med. De flesta använder redan idag internet dagligen. Med ett hus som har bästa möjliga teknikval för uppkoppling blir självklart mer intressant för husspekulanter.
Även fritidshus får värdeökning. Det finns flera tjänster som man kan flytta med sig om man tillfälligt flyttar sitt boende till fritidshus, och kan man slipper dubbla kostander.

Tillsammans för bästa fibernätet

Man äger gemensamt sitt fibernät och det gör att man tillsammans kan handla upp bra tjänster för att få ett bättre pris.

Vi ser tillsammans till att fibernätverket som finns i vårt område är av bra kvalité och når alla som vill vara med, även om det är långa avstånd till fastigheten. Exempelvis är det mer framtidssäkert och högre hastighet än 4G, vilket kan vara något att tänka på med det ökande antalet internettjänster.

Möjlighet till distansarbete

Med en bra uppkoppling mot internet ges större möjlighet för distansarbete från hemmet, och för de som bedriver egen verksamhet blir det lättare och säkra att nå kunder via nätet på olika sätt.

En avgift för komplett tjänsteutbud

Det är endast en avgift för alla tjänsterna i paketet (bredband/IP-TV/IP-telefoni) på cirka 300-400 kr/mån (beroende på tjänstenivå, leverantör etc), vilket får jämföras med summan av de olika månadskostnaderna som vi betalar för idag.

Mer om ”Varför skall jag ha fiber?”: