Det finns 3 lager i ett fibernät

3 juni, 2015 Christian 5

Styrelsen hade styrelsemöte i veckan, och besöktes då av en kommunikationsoperatör. Men vad innebär kommunikationsoperatör?  Vi skall försöka reda ut begreppen. Det finns tre lager […]