2018 – Året då fibernätet körde igång

Miljöschakt gräver vid Norrskog

För ett år sedan stod grävmaskinerna för några dagars juluppehåll vid Bossflaten. Några veckor tidigare hade de precis nått nordspetsen av vårt fibernät. Lite längre fram på vårkanten började vi koppla på abonnenter och i september var alla ansluta och kunde köra igång sin fiber.

Grävning runt Haxered Knarrhult Gällared

Det har varit en lång och krokig väg fram till att alla som önskade att bli inkopplade blivit det. Alla är en sanning med modifikation, för vi har en abonnent kvar på grund av en samförläggning som vi väntar på ska starta och bli klar.

För att få slang nedgrävd till alla har det under vägen krävt en hel del administrativt arbete med myndigheter och andra. Det arbetet är inte avslutat och styrelsen fortsätter arbetet under första hälften av 2019 innan vi kan sätta en bock framför den sista punkten på att-göra-listan.

Året började med en blåsning

Fiberblåsning på gång

Det var i slutet av januari som fiberblåsarna började arbeta med fibern i vårt nät. Det startade med att blåsa fram abonnentfiber till de som fått slang framgrävd. I skiftet av februari/mars började stamfibern att blåsas.

Under samma tid pågick grävarbete från Knarrhult och vidare söderut över Norrskog. Därifrån så tog de sikte på Silvagärde via Bonnaberg/Månagärde.

Nodhuset på plats i mars

När mars blev april så sattes nodhuset på plats efter en utdragen process med bygglov. En viktig pusselbit eftersom vi då kunde börja installera utrustning för att skynda på med att installera abonnenter.

Det var också nu som installationerna började i husen, parallellt med att fiber svetsades i alla fiberskåp.

I april flyttade grävlaget vidare till Gällared för att arbeta sig bort mot Bråtagärde.

Uppstart av fibernätet i slutet av april

Tjänsterna fungerar i vårt fibernät

Den 20:e april kopplade vi in utrustningen i nodhuset till IP-Onlys nät, och tre dagar senare kunde abonnenterna som fått utrustning installerad att börja koppla upp sig till fibern.

Grävningen fortsatte i Välasjö och gick tillbaka upp mot Bråtagärde över Normanstorp och Gallagärde.

När den delen var klar satte Miljöschakt fullfart mot Spetsebo och Stenstorp där de blev klara till semestern.

Grävningen klar i september

Sista sträckan av fibernätet grävs i Vismered

Efter semestern var det dags att göra klart den sista delsträckan från Gällared mot Bällforsen.

Den 4:e september, på dagen ett år efter att maskinerna kom till bygden, var grävningen av all slang klar.

I mitten av september var också all fiber färdigsvetsad och installerad. Därefter bestod arbetet med fibern att få ihop all dokumentation, märka upp allt och slutföra arbete med noden och alla fiberskåp.

Besiktning i slutet av november

Byafiber - Besiktning av nodhuset hos Byafiber- utvald bild.jpg

Den 23:e november fick vi besiktningsrapporten från den externa besiktningsmannen som synat vårt fibernät. För oss i styrelsen var det väldigt skönt med omdömet vi fick. Det är många timmar som lagts ned för att se till att bygga nätet, och för att se till att det håller en god standard. Det är många vi kommit i kontakt med under arbetets gång som just påpekat att vi håller en hög standard.

En budget som håller

Ett arbete som inte så många ser från utsidan är det ekonomiska . Som tur är har vi ett antal personer som arbetat väldigt hårt med att hålla budgeten och få rimliga kostnader för arbetet. Vi har haft god hjälp av vår totalentreprenör Miljöschakt i det arbetet.

Det har inte alltid varit ett lätt arbete att få Länsstyrelsen att förstå vad det innebär att bygga ett fibernät på landsbygden. Det är många frågor som skall besvaras för att få godkänt för utbetalning av stöd. Många är de timmar som ägnats åt att svara och försvara kostnader i projektet, som vi kan tycka är självklara, för att få stödet. Det arbetet har pågått hela året, och kommer pågå ett tag till. Planen var att projektet helt skulle vara avslutat till årsskiftet, men på grund av försenad samförläggning och utdragna handläggningstider hos Länsstyrelsen har vi fått förlänga projektet till sommaren 2019.

Oavsett så har vi genomfört i princip hela projektet inom planerad tid, och dessutom inom den budget som vi satt upp. De betyder också att slutpriset för en anslutning kommer ligga under det takpris som styrelsen presenterade.

Du som är medlem/delägare i Byafiber kan alltså känna dig nöjd med vad som åstadkommits under 2018, och känna att du gjort rätt investering när valde att ansluta dig till fibernätet.