3 saker som gör att fiber har bättre prestanda än mobiluppkoppling

Tidsplan för fungerade teknik

Det finns många anledningar till att välja att ansluta sig till ett fibernät istället för att köra en uppkoppling över det mobila nätverketDet kan vara trygghetslarm och andra funktioner som gör att vi kan bo kvar i bygden, eller möjligheten att bedriva näringsverksamhet på ett bra och effektivt sätt.  Här nedan redovisas tre punkter som visar varför teknisk prestanda i en fiberanslutning är bättre än mobil datauppkoppling.

1 – Det är begränsat utrymme för den mobila uppkopplingen

Om du kommer ihåg hur det var när du ställde in radiokanaler på en radio genom att vrida en ratt så vet du att det bara går att ha ett begränsat antal kanaler, och om kanalerna låg för nära varandra kunde de störa utsändningen. Ibland fick du in två kanaler samtidigt och kunde omöjligt höra vad de sa. Minns du det?

Begränsningen är det samma vid överföring av data i det mobila nätverket. Detta är en av anledningar till att mobiloperatörerna oftast tar betalt för mängden data som skickas. Det får helt enkelt inte plats i luften att alla att skickar så mycket data de vill. För att få användarna att hålla igen har abonnemangen en begränsad mängd data som ingår, och operatörerna tar sedan ta betalt för all datatrafik utöver det.

För ett antal år sedan var det många operatörer som erbjöd fri datamängd i sina abonnemang, speciellt mot företag. Idag har begränsning införts eftersom mängden data som går i de mobila nätverken ökat drastiskt med nya tjänster och ett utökat sätt att använda exempelvis mobiltelefoner.

Tekniken utvecklas hela tiden

Trångt på frekvensbandet

Den mobila uppkopplingen sker genom överföring av radiovågor, det vill säga elektromagnetisk strålning med relativt låg frekvens. Dessa har ett begränsat utrymme i luften, ett visst frekvensband. Det gör att om det är många som väljer att ansluta sig på det sättet kommer utrymmet att ta slut eftersom alla måste dela på bandbredden.

Tekniken utvecklas, och man når högre hastigheter hela tiden. Dock är det svårt att göra något åt hur många kanaler det får plats i luften. Det man gör är att dela på varje möjlig kanal så fler använder samma, vilket så klart påverkar hur mycket och hur snabbt var och en kan överföra data.

Med fiber sker överföringen med ljus, som är en överföring med högre frekvens. Det gör att fler digitala bitar kan överföras snabbare. I ett fibernät finns det en egen kabel till varje anslutning, så där kan det ligga många kanaler parallellt om vi jämför med mobil överföring där alla använder samma medium, dvs luften.

Hur är din mobilmast uppkopplad?

För att få bra hastighet på din mobila uppkoppling är det intressant att veta hur den är ansluten till Internet. Det skiljer mellan olika master hur de är anslutna; antingen via fiber, kopparkabel eller radiolänk. En radiolänk begränsar överföringshastigheten från masten, och den överföringen skall delas med alla som använder masten. Ett snabbt mobilnät kräver därför att masterna är uppkopplade med fiber. Det är de tyvärr inte överallt, särkilt inte på landsbygden.

Vi behöver mobila uppkopplingar till annat

Vi får fler och fler prylar som är uppkopplade, och några av dem bygger på att vi har bra överföringshastigheter via det mobila nätverken. Förutom telefoner och plattor finns det system för entreprenadmaskiner, godstransporter med mera som förlitar sig på väl fungerande mobila uppkopplingar.

De självkörande bilar som är på väg kommer vara beroende av bra uppkoppling också.

Alltså ger den högre frekvensen möjlighet till snabbare överföringshastighet och själva fiberkabeln gör att fler kanaler kan köra parallellt.

2 – Svarstiden är avgörande för framtida tjänster

Visst är det lite irriterande när du tittar på nyheterna och ankaret i studion pratar med reporten i fältet via radiolänk och allt sker med fördröjning. Det blir nästan lite pinsamt när de pratar i munnen på varandra på grund av den där tiden det tar för frågorna att nå reporten, och personen i studion tycker det blir tyst lite för länge och sätter igång och pratar samtidigt som reporten svarar. Där är det bara irriterande, men tänk dig att det skulle röra sig om en tjänst där svarstiden är viktig. När du använder en tjänst där det krävs att svaret kommer omedelbart. Då är det avgörande att du kopplat in dig på fiber jämfört med de de långsammare radiovågorna.

Precis som när elen kom en gång i tiden och de inte visste att vi idag skulle ha hushållsmaskiner som gör livet lättare varje dag, så vet vi inte vad fibern kan ge i framtiden. De visste inte att vi skulle ha datorer och telefoner som använde el. De visste inte att vi skulle kunna ”tanka” vår bil hemma och köra till och från städerna. Vi har ingen aning om vad vi kommer använda vår internetaccess till i framtiden. Svarstid kommer säkert vara viktig för många tjänster.

Vad betyder svarstid?

Det spännande blir när vi har tjänster som sätter krav på svarstider och överföring. Vi har ingen aning idag vad det kan vara. Vi kan inte ens gissa.

Det vi med säkerhet vet är att det är skillnad på en fiberuppkoppling som använder ljusets frekvens med en uppkoppling som överförs med lågfrekventa radiovågor. För att titta på TV och liknande har det ingen större betydelse. I alla fall inte med den upplösning och begränsade bildyta vi har idag. Men vi börjar redan se bilder och video med 360° vy, där vi kan se oss omkring helt och hållet.  Tänk dig att vi skall gå omkring i en bild som uppdaterar sig snabbt. För varje steg du tar skall omgivningarna uppdateras. Speciellt om det är någon annan som rör sig i samma bild/värld. Då blir svarstiden viktig.

Här är ett exempel på när man har ett samarrangemang mellan en scen i Stockholm och Mariehamn, Åland. Titta på det här klippet och se hur personerna på de olika platserna kan prata med varandra, utan någon som helst fördröjning. Samtalet blir naturligt.

I slutet av klippet spelar Stefan och Jens piano. Samtidigt. En i Stockholm och en i Åland. Avståndet spelar ingen roll, utan det är i princip som att de satt i samma lokal. Allt tack vare en bra fiberuppkoppling utan några fördröjningar.

Det här är en omöjlighet med mobila nätverk. Det är till och med att svårt att göra om du inte har ett riktigt bra fibernätverk.

Vilka tjänster vi får som kan utnyttja detta i framtiden?

Ljusets höga frekvens gör att vi får en snabb uppkoppling. Med en fiberkabel punkt till punkt kan överföringen gå så snabbt att du upplever att du sitter i samma rum, även om mycket data överförs.

3 – Fiber ger bra prestanda redan idag

Tidsplan för fungerade teknikRedan idag ger fiber riktigt bra prestanda. Du kan i de flesta nätverk välja 1 Gbit/s för din internetaccess och komma upp i den hastigheten i praktiken. Den hastigheten går inte att få via mobila nätverk i praktiken idag för konsument, även om den skulle vara teoretiskt möjlig.

För en mobil uppkoppling kommer det dröja innan ny och snabbare teknik rullats ut. Just nu pågår försök med nästa generation mobila nätverk, som troligen kan ge nästan lika mycket som en fiberanslutning idag. Dock får du nog vänta ett tiotal år innan det finns tillgängligt för konsument, om det ens blir tillgängligt på landsbygden.

Fibertekniken väl beprövad och och fungera redan från dag ett. Utveckligen står inte stilla inom fiberområdet heller. Givetvis finns det utvecklingsprojekt som gör att din fiber anslutning kommer att kunna uppdateras och få ännu bättre prestanda i framtiden.

Flera kanaler på mobilnätet

För att få upp riktigt bra hastighet på det nya snabba 4G (LTE-advanced, eller ofta kallat ”turbo 4G”, 4G+ eller ”äkta 4G”) så jobbar enheten med flera kanaler/frekvensband parallellt. 4G+har börjat rullats ut på lite bredare front, men än så länge är det inte lika utbrett på landsbygden. För att få tillgång till den riktigt höga hastigheten på landsbygden krävs det att det går att köra flera parallella kanaler även där.

På landsbygden används lägre frekvenser

Som det beskrevs tidigare är hastigheten beroende av vilket frekvensband som överföringen sker på. På landsbygden används lägre frekvenser, eftersom de når längre och då kan färre basstationer byggas. I städer blir det alltså lättare att utnyttja 4G+, då det finns fler master som delar på kanalerna, och som samtidigt överför data på en högre frekvens som ger högre hastighet.

Uppdatera dina enheter

För att få tillgång till den nya och snabbare överföringen för mobila nätverk kräver det att vi skaffar oss enheter i hemmen som klarar den nya överföringshastigheten, och det lär dröja innan vi har den möjligheten till ett rimligt pris. Det blir lite moment 22. Finns det inga nätverk vill ingen sälja enheter. Finns det inga enheter som klarar av hastigheten vill ingen bygga nätverk.

Idag kan du köpa en internetaccess via fiber som ger dig 1 Gbit/s i praktiken. Utvecklingen går framåt både för mobila nätverk och fiber. Fibern har dock hela tiden ett ordentligt försprång och tar raska kliv framåt.

Sammanfattning

Om du väljer att ansluta dig till fiber så vet du att du garanteras en snabb uppkoppling som du slipper dela med andra, du vet att tekniken klarar av tjänster som sätter krav på svarstider och du vet att så snart du är ansluten så har du något som fungerar på en gång och behöver inte vänta på en utbyggnad som är osäker.