31:e mars är sista dag att ansluta sig till Byafiber

Byafiber - Sista dag att ansluta sig

Byafiber - Sista dag att ansluta sig31:e mars är sista dag att ansluta sig till Byafiber till lägsta kostnad. Efter det datumet kommer kostnaden  dubbelt så stor, beroende på förhållandena ser ut för att ansluta till fastigheten en ny fastighet.

Får föreningen en anmälan om att du vill ha fiber innan 31:e mars kommer vi ha möjlighet att planera för fastigheten, och dimensionera nätet så att det passar. Kommer din anmälan efter det måste vi göra om projekteringen för sträckan det gäller, och det handlar om planering av grävning, blåsning och andra arbeten.

På extrastämman i december 2016 presenterades en kalkyl på att en anslutning skulle komma att kosta cirka 23 000 kr, och den låga kostnaden är tack vare det stöd på 60% som fiberföreningen har. Läs mer om hur vi tillsammans gör att det blir som lägst kostnad nu, och varför det kostar extra sedan.

Räknar vi på en anslutning utan stöd kommer den kosta föreningen minst 40 000 kronor (kanske mer när vi räknar samman alla faktiska kostnader), vilket är det som gäller efter detta datum.

Anslut dig nu

För att ansluta dig gör du en anmälan till föreningen och skriver på anslutningsavtal någon av de tider vi finns tillgängliga i Ullared eller Gällared enligt nedan eller i överenskommelse med föreningen.

Byafiber - Skriv på anslutningsavtal