Anmäl dig till extrastämman den 15:e december 2016

Kallelse ExtrastämmaStyrelsen för Byafiber kallar medlemmarna till extrastämma den 15 december kl 18:30 i Gällareds bygdegård för att ta ställning till kostnadsförslag vi fått från entreprenörer att bygga vårt fibernät.

Anbuden kommer att redovisas, och sedan tar stämman ett beslut om nätet skall byggas med hjälp av någon av entreprenörerna och de ekonomiska ramarna för detta.

Vi kommer även välja ny styrelseordförande och ev övriga ledamöter.

Varje medlem kommer att ha en röst. Kan du som medlem inte delta kan du lämna fullmakt. Vill du skriva ut en fullmakt så har vi en färdig för dig att ladda ner.

Du kan ladda ner Föredragningslistan för Extrastämman.