Avtal med totalentreprenören är klart

Byafiber har slutit ett avtal med Miljöschakt om totalentreprenad för att bygga föreningens fibernät. Miljöschakt väntar nu bara på att vi skall ha tillräckligt många som undertecknar det bindande anslutningsavtalet innan de sätter igång med sitt arbete.

Byafiber har förhandlat fram ett avtal med Miljöschakt AB, från Varberg, som innebär att de bygger hela vårt nät. Miljöschakt samlar Maskintjänst i Varberg och Martin Grävare under ett gemensamt varumärke. De kommer stå för arbetet med att förlägga slangen. För arbete med blåsning och inkoppling av fiberkabel kommer Miljöschakt samarbetar med Blacklink Networks AB, också från Varberg.

– Jag är nöjd med vad vi kommit fram till i avtalet, och det känns som vi haft en bra dialog rakt igenom, säger Johanna Dahlqvist, ordförande, som tillsammans med kassören Anna-Karin Berghamn förhandlat för föreningens räkning.

Börjar med att lägga ner slang

Arbetet börjar med att fiberslang läggs ner i området, och när de kan starta beror på oss och när vi kan meddela att vi har tillräckligt många anslutningsavtal klara. Målet är att bygget startar så snart Miljöschakt har entreprenadmaskiner tillgängliga.

Nästa steg i projektet, efter att slangen förlagts i marken, blir att blåsa fiberkabel fram till husen. Som avslutning är uppgiften att få in fiberkabeln i ditt hus och göra installationen av utrustning där.

Från tomtgränsen till huset är det du som ser till att slangen grävs ned.

Hjälp med grävning i trädgården

Miljöschakt har ett erbjudande på grävning i trädgården. Grävningen i trädgården är något som du som medlemm själv bekostar, och vill du låta Miljöschakt göra detta åt dig anger du det på anslutningsavtalet. Det arbetet kan du göra ROT-avdrag för. Mer information om detta hittar du i nyhetsbrevet.

Mer om våra samarbetspartners kommer senare

Vi kommer berätta mer om våra samarbetspartners senare, så du får lära känna vilka företagen är som kommer arbeta hos oss under det det närmsta året.

Nu väntar vi bara på att få in tillräckligt många anslutningsavtal så Miljöschakt kan starta sina maskiner och börja bygga vårt nät.

Har du lämnat in ditt anslutningsavtal?