Blacklink skall bygga oss ett robust fibernät

Blacklink Networks

Blacklink NetworksDet företag som kommer att blåsa, svetsa och installera fiber i vårt nät heter Blacklink Networks och har sin bas i Varberg. De har även tidigare samarbetat med Miljöschakt och tillsammans byggt fibernät på landsbygden.

Blacklinks bilar kommer du att se lite senare i projektet när Miljöschakt grävt ner slangarna. Det är då Blacklink kommer att blåsa in fiber, svetsa alla skarvar i kopplingsskåpen och installera fibern i ditt hus.

Ett av två robusta företag från Halland

Blacklink Networks är ett av två Hallandsbaserade företag som är certifierade för Robust fiber (robustfiber.se). Totalt finns det 48 företag runt om i Sverige som har certifierat sig och så här skriver Robust fiber på sin webbsida:

Att vara ett certifierat företag ska vara en garanti att en viss kvalitetsnivå uppnås för de som önskar köpa entreprenad- och anläggningstjänster från ett certifierat företag.

Robust fiber är ett samarbete mellan en rad aktörer inom branschen, exempelvis Post- & Telestyrelsen, Bredbandsforum, Skanova och RaLa.

Det tillsammans med den erfarenhet som företaget har med att bygga fibernät känner vi oss trygga med att vi skall få en riktigt bra och stabil passiv infrastruktur i vårt fibernät.