Byafiber är medlemmar i Byanätsforum

Byafiber är nu mer en av medlemmarna i nätverket Byanätsforum. Medlemskapet är kostnadsfritt, och förhoppningsvis skall de ge oss stöd för att bygga och inte minst driva nätet.

På sin webbsida skriver Byanätsforum:

byanätsforumByanätsforums mål är att förenkla för byanäten, möjliggöra kontakter och samarbeten, samt diskutera utmaningar för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Vi samlar lokalt ägda bredbandsnät i en gemensam organisation.