Byafiber fyller 6 år idag!

Byafiber fyller 6 år 2018-08-24

Byafiber fyller 6 år 2018-08-24Den var en solig augustidag 2012 som vi samlades i Gunnarps bygdegård för att ta första steget mot att få ett eget fibernät. Närmare bestämt öppnades mötet klockan 19:00 den 24 augusti 2012.

Idag är det alltså 6 år sedan föreningen bildades, och då börjar Miljöschakt att gräva ner slangen till de sista husen och Blacklink Networks arbetar med att de sista skall få igång sina anslutningar

 

Mötet hade sammankallats av en interimsstyrelse som träffats någon gång i maj samma år, med målet att starta en ekonomisk förening för bygget. Till Gunnarps bygdegård kom det ett 40-tal personer som var intresserade.

Byafiber i HN 2012

Då var Byafibers upptagningsområde både Gunnarp och Gällared. Senare delade vi upp det i två föreningar, utifrån två delnät som RaLa skissat på i sin grovprojektering.

Ett år sedan grävningen startade

Det är snart ett år sedan Miljöschakt rullade in med sina maskiner, och planen har hela tiden varit att fibernätet skall vara klart för besiktning till sista augusti.

Blacklink arbetar hårt med att blåsa och slutföra installationerna där Miljöschakt grävt klart. De ligger hack i häl, så de som får ingrävt sist skall inte behöva vänta många dagar innan fibern är inkopplad. IP-Only aktiverar anslutningarna så fort det går så att alla skall kunna köra igång tjänster.

Tidsplan håller, men budgeten då?

Som det ser ut kommer tidsplanen hålla på några dagar när. Vi har ett stopp i en samförlagd sträcka som skall ordnas plus att vi har en annan samförläggning till en fastighet där E-ON inte påbörjat arbetet än. Blacklink håller på att utföra självkontroller av sitt arbete så att den externa besiktningsmannen skall kunna komma hit.

Det är tack vare alla medlemmar och markägare i området som det varit möjligt att lyckas med detta. Styrelsen vill framföra ett tack till alla som på något sätt bidragit och underlättat bygget.

Kostnadsläget ser i nuläget bra ut, men det släpar så klart efter lite eftersom fakturorna kommer efter att arbetet är utfört. De avstämningar som är gjorda mot budget pekar mot att vi skall klara kalkylen, men det är i nuläget inte möjligt att säga vad slutsumman hamnar på.

En sak som påverkar är hur det fungerar med utbetalningar från Länsstyrelsen. Föreningen har under detta år projektet pågått endast fått en utbetalning färdighanterad. Vi vet också att Länsstyrelsen kommer hålla inne på 20% tills dess att fibernätet är besiktigat och godkänt. Som tur är har vi en byggkredit hos Falkenbergs Sparbank som vi har kunnat utnyttja för att inte projektet skall stanna upp. Som ni förstår återstår det en hel del arbete innan vi kan stänga byggprojektet helt.