Byafiber var med på bredbandskonferensen i Göteborg

Under den andra söndagen i September var två representanter från styrelsen i fiberföreningen med på den bredbandskonferens som arrangerades i Västra Götalandsregionen i Göteborg. Där deltog myndigheter, organisationer och massor av fiberföreningar för att bena ut vad som gäller med för det nya landsbygdsprogrammet.

Byafiber - Bredbandskonferens - Christian och PeterDet var Peter Nilsson och Christian Dahlqvist som avsatte söndagen för att fördjupa sig i frågor kring hur stöden att bygga ett fibernät kommer se ut. Dagen började med en gemensam sittning med över 300 deltagare. Där redovisades en del och det föregående landsbygdsprogrammet och efter det kom ett flera talare från myndigheter. Först ut var Bredbandsforum/Byanätforum som har regeringens uppdrag att arbete med bredbandsstrategin. Efter det fick vi veta mer om hur arbetet går till i Västra Götalands regionen, för att slutligen lyssna till Post & Telestyrelsen som skulle gå genom Jordbruksverekets regler. Det fanns många frågor, och svaren blev ofta svepande där Länsstyrelsen ser ut att få ta ett stort ansvar.

Det vi bland annat tar med oss från det här passet är att medelsträckan mellan fastigheterna i föregående period blev 353 meter, till en kostnad på 80 kr/m för förläggningen.

Styrelsearbete, ledningsrätter och moms

Byafiber - Bredbandskonferens om momsDet fanns tre olika spår att välja mellan. Christian valde att gå på ett spår som handlade mer om styrelsearbetet i en ekonomisk förening. Det var en talare från Coompanion som berättade om vad de kan bistå med. Bland annat att det inom kort kommer en ny uppdaterad fiberhandbok.

Bredbandssamordnaren i  Borås berättade hur de arbetat där, bland annat att kommunen gått i borgen för lån som föreningarna behövt ta.

Därefter blev det en genomgång av vad som gäller för upphandling i det nya stödet. Det gavs tips var det går att hitta mallar (samtidigt påpekades att Jordbruksverket ännu inte har mallar och de mallar som finns kan behöva ändras).

Många fiberföreningar har haft problem att få registrera sig som momspliktig verksamhet, och här benade vi ut vad det är som gäller.

Detta spåret avslutades med att Lantmäteriet redogjorde för olika begrepp och hur föreningen kan hantera ledningsrätt och markavtal.

Dokumentering, besiktning och framtiden

Byafiber - BrebandskonferensPeter valde ett spår som hanterade vad som händer efter att fibernätet är byggt.

Först fick församlingen lära sig mer om vad som gäller för dokumentation, och hur det går att tänka för att underlätta att den hålls uppdaterad även för framtiden.

Hur ett fibernät besiktigas är väldigt beroende på den beställning som föreningen gör var ett budskap som förmedlades av nästa talare.

Vad gäller framtiden för föreningen kan det samlas under begreppet affärsmodell och förvaltning. Hur skall nätet drivas vidare? Orkar styrelsen driva Det redovisades att det går att organisera sig under en paraplyorganisation, som får bättre möjlighet att förhandla när de representerar fler hushåll.

Vi missade ett spår

Det fanns ytliggare ett spår, som vi inte hade möjlighet att delta i. Tack och lov var det så att Västra Götalands regionen spelade in allt, vilket kommer vara möjligt att se i efterhand via webben. Det kommer att vara en guldgruva för oss att repetera och hitta svar på många frågor vi funderar på i vårt styrelsearbete.