Byggnytt: 37% av husen har abonnentfiber

Blåsning av abonnentfiber

Fiberblåsarna har fortsatt att blåsa in abonnentfiber i nätet i bra tempo.

Blåsning av abonnentfiberBlacklink har blåst fiber från närmsta kopplingsskåp (FOS) till hus på 89 ställen. Det är cirka 37% av alla anslutningar i föreningen. Det är nästan 1,9 mil fiber som är inblåst, och hittills har det gått utan några stopp.

Det är strax dags att börja blåsa stamfiber, alltså fiber mellan kopplingsskåpen. Stamfibern skall sedan svetsas ihop med abonnentfibern innan den når dig. Nu tror vi på att gänget från Blacklink skall blåsa på samma sätt utan stopp på våra stammar också.

När fibern är svetsad från nod och ut till abonnent kan installationen i husen börja. Då kan de lysa i fibern för att se det fungerar hela vägen från nod hem till dig.

Miljöschakt fortsätter i Gällared Kyrkby

Vi har fått besked att Länsstyrelsen inte kommer överpröva bygglovsnämndens medgivande om strandskyddsdispens. Nu väntar vi på att kommunen skall administrera bygglovet så att vi får ett startbesked innan arbetet med att sätta noden på plats kan påbörjas.

Miljöschakt kommer att göra klart inne i Gällareds norra, samt några justeringar för att gå över Norrskog till östra delen istället för det dyrare alternativet att gå utmed 153:an. Genom att lägga dubbla slangar norrut inne i Gällared så har vi kapacitet för det kan komma att anslutas fler till vårt nät och vi räknar givetvis med alla hus som redan finns idag. Detta är även ett krav från EU för att man ska få stöd.

Mycket administration för stöd från Länsstyrelsen

Under tiden som vi ser att nätet byggs pågår det en hel del arbete med att förse Länsstyrelsen med rätt underlag för att de skall ta beslut om utbetalning av stöd. För att hela projektet skall kunna synas kräver Länsstyrelsen in kopior av upphandling, avtal, tillstånd, fakturor, till vilka bankkonton betalningen gått till etc, etc. Allt ska skrivs ut på papper och skickas per post, även om vi får det allra mesta digitalt.

Som du förstår är det en hel del arbete som vi som medlemmar inte märker mycket av, speciellt tills dess att de godkänt den första ansökan om utbetalning.