Byggnytt: Arbetet har startat vid Gällared

Fibergrävning vid Ljusverkstan i Gällard
Foto: Gunnel Kullander
 Fibergrävning vid Ljusverkstan i Gällard
Foto: Gunnel Kullander

I slutet på veckan hoppade Miljöschakt vidare, och har börjat att gräva vid Ljusverkstan i Gällared.De kommer att knyta ihop tryckningen under vägen mot Berg med det som skall göras inne i Gällared.

Ovanför fiberschaktet ser du de luftledningar för telefon som kommer ersättas.

Installation i nodhuset pågår

Blacklink Networks har börjat med att installera utrustningen i nodhuset. Stamfiber norr och öster ut har svetsats in och den aktiva utrustningen är på plats. Dessutom har batteribackupen körts igång. De har kontrollerat att detall fiber till IP-Onlys nät fungerar.

Nästa steg är att koppla in alla fiber till den aktiva utrustningen, vilket betyder att en bra bit över hundra patchkablar skall anslutas på rätt plats. Genom att du som har fått en mediakonverterare installerad i ditt hus sätter på strömmen till den gör det att de snabbare kan verifiera funktionen av fibern. Därför är det bra om du hjälper till med att sätta igång din mediakonverterare.

Anmäl dig till årsstämman

Om du inte redan anmält dig till årsstämman på torsdag, se till att göra det så snart du kan.