Byggnytt: Arbetet med nodhuset påbörjat

Arbetet med att sätta noden på plats har startat

Arbetet med att sätta noden på plats har startatJust nu är det full fart på flera fronter i fiberbyggandet. Ett extra grävlag från Miljöschakt har anlänt och håller på att sätta vårt nodhus på plats. Det andra gänget från Miljöschakt har grävt bort till Månagärde.

Samtidigt håller Blacklink på att förbereda för installation av fiberutrustning i husen under de kommande två veckorna.

85 hus redan inbokade för att få fiber

Det är redan 85 hus som bokat tid de kommande två veckorna för installation av fiberutrustning i husen (64 stycken under nästa vecka), och fler kommer få tid under vecka 14.

Parallellt kommer andra arbetslag från Blacklink att fortsätta med blåsa stamfiber och jobba med utrustningen som skall sitta inne i nodhuset.

Det är en del stamfiber kvar att blåsa och svetsa innan hus kan kopplas in i noden, så det dröjer innan någon anslutning kommer kunna att aktiveras.

Länsstyrelsen granskar vår ansökan

Handläggaren på Länsstyrelsen håller på att behandla vår begäran om utbetalning av stöd, och vi har inte fått något utbetalt än. Vi hoppas på att den första ansökan om utbetalning skall godkännas inom kort.