Byggnytt: Arbetet vid Björnåsen har påbörjats

Gunntorp Gräv samfölägger fiberslang vid Björnåsen

Idag (8:e maj) har arbetet med att färdigställa sista sträckan av vårt planerade fibernät påbörjats. Det är Gunntorps Gräv från Slöinge som i en samförläggning lägger ner slang åt oss.

Vi kommer koppla på oss vid Kvarnbacken, Åsen för att sedan gå under 153:an vidare till Björnåsen.

Sedan kallar vi in Blacklink för att blåsa och svetsa fibern för området.

Går allt som det är tänkt kan vi slutrapportera projektet till Länsstyrelsen i tid.