Byggnytt: Blåsning startar onsdag den 24:e januari

Gräv i trädgården nu

Gräv i trädgården nuNu på onsdag den 24:e januari kommer blåsningen av fiberkabel att påbörjas i vårt område. Blacklink Networks kommer blåsa från kopplingsskåp till hus, så nu behöver grävningen i din trädgård vara klar.

Känner du dig osäker på hur du skall gräva i din trädgård så har vi en artikel som beskriver hur du skall göra.

Fiberblåsningen av kundanslutning kommer starta vid Åsen, och vi räknar med att det kommer gå raskt framåt, vilket betyder att om du bor norr om Gällared så se till att din slang når huset omgående, om den inte redan gör det. De allra flesta har redan ordnat detta, vilket är väldigt bra.

Nästa steg är att blåsa stammar

I det här steget blåser de från kopplingsskåp, FOS (Fiberoptisk spridningspunkt), och ut till huset som skall anslutas. Lite senare kommer stammarna att blåsas och svetsas ihop med kabeln till ditt hus.

En sak vi väntar på innan stamblåsningen är igång ordentligt är att få nodhuset på plats. Det dröjer något. beroende på att vår ansökan strandskyddsdispens för Lillån i Gällared först måste godkännas, och där sedan Länsstyrelsen skall ha tid på sig att lämna remissvar på innan bygglovsnämnden tar upp vår bygglovsansökan.

Själva nodhuset står redo för att levereras till oss, så det är bara de byråkratiska kvarnarna hos kommunen och Länsstyrelsen som mala på, vilket de förhoppningsvis skall göra utan att möta hinder.

Miljöschakt har fler maskiner igång

Just nu har Miljöschakt dessutom tagit hit ett grävlag till, som gör att grävningen kan gå snabbare framåt. Det skall sägas att grävarbetet flutit på bra även om vi fått snö på backen.