Byggnytt: Extern besiktning av fibernätet genomförd

Byafiber - Besiktning av nodhuset hos Byafiber- utvald bild.jpg

Fredagen den 23:e november kontrollerades vårt fibernät av en extern besiktningsman från ÅF Infrastruktur, certifierad för Robust Fiber. Med vid besiktningen var personer från Miljöschakt, Blacklink Networks och Byafiber. Tillsammans åkte vi runt i området och studerade olika delar för att se att allt håller den standard som vi skrivit avtal om i upphandlingen.

Byafiber - Besiktning av nodhuset hos ByafiberEfter att vi upphandlade entreprenaden om att bygga fibernätet har riktlinjer för Robust Fiber fastställts. I vår upphandling hänvisade vi istället till delar av de byggregler som Skanova tillämpade då. Allt eftersom de olika delarna i Robust Fiber blivit klara har vi haft som mål att uppfylla deras krav.

Genom att välja en extern besiktningsman som certifierats för Robust Fiber kände vi att fibernätet skulle komma att granskas på det mest framtidssäkra sättet.

Det började i nodhuset

Besiktningen började med att granska nodhuset i Gällared. Det handlar bland annat om hur layouten är, hur kablarna är dragna och uppmärkta samt hur slangarna kommer in i nodhuset.

Fiberskåp synades

Efter det åkte vi runt i området för att titta närmare på ett antal fiberskåp. I skåpen synades hur slangar dragavlastats och tätats, hur det ser ut i skarvboxar och att fanns tillräckligt med lecakulor i botten. Alla kablar och skåp skall vara märkta på rätt sätt för att det skall vara lätt att felsöka och kunna kompletteras med nya abonnenter.

Installationer i hus undersöktes

Dessutom undersöktes ett antal installationer i hus. Där öppnades uttagen upp för att exempelvis se att fibern var rätt slingad.

Dokumentationen gicks igenom

Avslutningsvis tittade vi på vilken dokumentation som finns, med olika scheman och listor för fibernätet, kartor och annat.

Kvitto på ett välbyggt fibernät

Vi fick goda vitsord för vår upphandling eftersom den var väldig tydlig som beställningsunderlag. Både Miljöschakt och Blacklink fick beröm för sitt genomförande. Vi är mycket glada över besiktningsmannens kommentar

”Jag har inte besiktat något byafiber-nät under min tid som besiktningsman likt detta. Det är allt från byggnation samt skarvning till dokumentation.”

Den enda punkten som besiktningsmannen hade synpunkt på var att det saknades en varningsskylt om laser på skarvboxarna i fiberskåpen, vilket kommer åtgärdas omedelbart.

Detta betyder att föreningen i och med besiktningsmannens protokoll har ett kvitto på att vi har ett välbyggt fibernät som möter kraven på ett robust fibernät.