Byggnytt: Första fiber in i nodhuset

Den första fiberkabeln som kommer in i nodhuset

Denna skärtorsdag har den första fiberkabeln kommit in i nodhuset, vilket är ett bra steg i vårt fiberprojekt. I början av nästa vecka hoppas vi på att nästa fiberkabel skall komma in. Sedan kan arbetet med att installera utrustningen inne i noden starta ordentligt.

I veckan har Blacklink arbetat med installationer, och vad styrelsen vet om har det gått väldigt bra. Vi hoppas att du som medlem också tycker det.

En stamsträcka som strulat

En fiberslang som klämt och därmed inte går att blåsaNågot som inte gått lika smidigt är stamsträckan mellan Hägnen (Knarrhult) och Lilla Backa. Där har det bökat och stökats en hel del. Det visade sig att slangen i den gamla samförlagda sträckan klämts på ett flera ställen, och därför fick den grävas fram och matas fram i korta stycken.

En buckla på slangen gör inte bara att den blir trängre, utan även att skapas ett mottryck av luftflödet. Det gör att luften inte kan dra med sig fiberkabeln med samma kraft, utan istället håller emot.

Det hela löste sig med intensivt samarbete mellan Miljöschakt och Blacklink Networks. Nu är all stamfiber blåst från Hägnen norr ut och via Gunlered till Åsen.

Arbetet med att svetsa samman alla fibertrådar i kopplingsskåpen kommer att fortsätta för att binda ihop hela fibernätet.

Just nu arbetar Miljöschakt med sträckan mellan Silvagärde och Bonnaberg, så vem vet, snart kanske Silvagärde har stamfiber också.

Stamfiber mot Norrskog blåst

Fiber har blåsts från nodhuset ut till abonnenterDen stamfiber som nu kommit in i noden tillhör den sträcka som går till Norrskog. Den förser också delar av nordöstra Gällared kyrkby med fiber.

Du som bor på den sträckan gör rätt i att göra dig klar för att få fiber inblåst så snart du bara kan, för det är du som kommer kopplas in på den här fiberkabeln.

Snart kommer Miljöschakt att binda ihop Norrskog och Skog med en tryckning under väg 153, och då kan stamfibern blåsas vidare till Skog. Där har Blacklink redan blåst stam till Månagärde och Bonnaberg.

Miljöschakt kommer att utföra flera tryckningar under väg 153 under samma tid, från Silvagärde i öster bort till Stenstorp/Spetsebo i väster.

Installation av utrustning börjar i veckan

 Den första fiberkabeln som kommer in i nodhuset

Inne i noden skall fiberkabeln svetsas till kontakter i något som kallas ODF. Därför vill vi gärna ha in stamfibern som går mot Kärnebygd innan det arbetet påbörjas.

När den tekniska utrustningen är på plats skall fiberkablarna kopplas in från ODF:erna.

IP-Only har förberett delar för att vi skall kunna koppla vårt fibernät till omvärlden.