Byggnytt: Grävning snart klar och blåsning/installation pågår

Förläggning av elkabel och slang över Bossjön

Det är full fart på många håll, och några byggmoment som mött lite mer motstånd är passerade. Det är exempelvis att bygga fastighetsnät för lägenheter, förläggning av slang över Bällforsen och till slut har vi fått klart fibern över Bossjön.

Miljöschakt har några dagar kvar att gräva, och efter det lite återställning och översyn av sitt arbete. Sedan är det dags att plocka ihop redskapen och åka vidare till nya uppdrag.

På den totala sträcka på omkring 7,5-8 mil som de grävt har vi endast haft 5-6 blåsstopp, vilket vi tycker är helt fantastiskt (att jämföra med de samförlagda sträckorna där vi haft fler blåsstopp på en bråkdel av sträckan). Miljöschakt har också hittat många olika lösningar för att hjälpa oss att hålla nere våra kostnader, vilket vi är mycket tacksamma för.

Blåsstopp vid Bossjön

Förläggning av elkabel och slang över BossjönVid Bossjön, som för oss har varit en utdragen historia, råkade vi ut för ett blåsstopp där en sten klämde ihop slangen. Eftersom det var en samförlagd sträcka så har vi fått invänta E-ON:s entreprenörer för gräva upp slangen på garanti. Med det stoppet röjt ur vägen skall alla norr om Gällared ha fiber och utrustning installerad.

På bilden ser ni tidigare i somras när E-ON:s underentreprenörer la ner elkabel och fiberslang med sänken på botten av Bossjön.

Fiberblåsning och installation pågår för fullt

Fiberinstallation på gång i ett husBlacklink kommer att vara kvar i området något lite till. De ligger tätt efter Miljöschakt och blåser in fiber så snart det går. De håller även på att bygga några fastighetsnät i lägenheter, vilket ger lite speciallösningar jämfört med villor.

När det gäller arbetet med fiber har det blivit utökat jämfört med vad vi hade med i anbudet. Dels för att vi förberett nätet bättre för att kunna koppla in framtida abonnenter (vilket också är ett krav för bidrag), dels för att vi blivit fler medlemmar. Det betyder att vi på en del sträckor fått byta fiberkabel till en större och därmed dyrare. Å andra sidan betyder det att vi står bättre rustade för framtiden, och att vi utan tvivel möter de nya krav som Jordbruksverket/Länsstyrelsen har satt på fiberprojekt.

Blacklink har ungefär 10 anslutningar kvar att installera, vilket görs efter tidsbokning. Det gör att det kan dröja några extra dagar innan de sista husen är klara. Sedan tar det ytterligare någon dag tills det att IP-Only har all data i sina system så att det går att köra igång tjänster.

Målet var att vara klara den sista augusti

När vi i januari 2017 gjorde tidsplanen tillsammans med Miljöschakt var planen att ha hela nätet färdigt till sista augusti. Nu ser det ut som vi kommer missa det med några dagar, vilket vi ändå är nöjda med efter den höst och vinter vi hade.

Vi har dessutom mött en del byråkratiska hinder på vägen, men byggprojektet har ändå kunnat rulla på, och vi har inte haft stillestånd.

Administrationen kommer ta tid

När fibernätet är klart kommer arbetet att pågå ännu några månader. Det är en eftersläpning av utbetalningar mot Länsstyrelsen på omkring fem månader. Det betyder att de nu granskar våra fakturor som vi lämnade in i starten av april. Det gör att vi rent ekonomiskt får det ganska tufft, eftersom vi ligger ute med pengar för fem månaders byggnation. Det är grävning, fiberkabel, skåp, fiberblåsning, installationer och allt annat sammantaget. Föreningen har en byggkredit som vi utnyttjar, men eftersom utbetalningstakten är så mycket lägre än beräknat kan det bli tufft om inte Länsstyrelsen får fart på handläggningen.

Vi råkar dessutom utför att deras system låser utbetalning till oss om de börjar handlägga en ändringsansökan. Alltså en teknisk begränsning i deras system som drabbar föreningen.

Vi kommer snart lägga in en ansökan om utbetalning till Framtidsbanken, där vi beviljats medel för varje anslutning till nätet. Vårt fibernät har idag 252 anslutningar.

En sträcka kvar

Helt färdiga kommer vi emellertid inte att bli nu. Vi har en sträcka kvar till en fastighet som skall samförläggas med Eon. Vi hade räknat med att det projektet skulle startas i augusti, men ännu är det inte igång.