Byggnytt: Inkörningsproblem i Spetsebo/Stenstorp

Inkoppling i ODF

Under 2,5 veckas tid har det varit problem med fibernätet i Spetsebo och Stenstorp. Det hela beror på det var en felkoppling i nodhuset. När kopplingen rättades till så uppstod följdfel.

Inkoppling i ODFHur skall det se ut?

Varje anslutning går in till en switch i vårt nodhus. För att ha koll på vem som sitter på vilket uttag i den så programmeras den initialt upp. Det handlar om uttagets nummer, vilken postadress anslutningen går till samt den MAC-adress som mediakonverteraren i det huset har.

Vad var problemet?

När nya fastigheter skulle anslutas upptäcktes det att man råkat hoppa över ett uttag, varvid ett antal inkopplingar flyttades ett steg. Efter flytten anslöts det nya fastigheter, och efter en miss i kommunikationen har då nya fastigheter hamnat på samma ställe i programmeringen.

Det här gjorde att det blev rörigt och det har tagit tid att försöka reda ut så att allt stämmer med portnummer, postadress och MAC-adress. för alla.

Vilka har drabbats?

Detta har påverkat Spetsebo och Stenstorp och någon adress i Skälstorp.

Hur rättas det till?

Från fiberföreningens sida har vi försökt att hjälpa till så gott det går med att få det rätt, men det är Blacklink och IP-Only som har möjlighet att kontrollera hur det är kopplat i nodhuset och programmerat i system.

Fungerar det nu?

Från föreningen sida har vi fått uppfattningen att problemet skulle ha varit avhjälpt förra veckan, men det dröjde sig kvar i nya skepnader. Idag (180904) så tror vi att de sista spåren av problemen skall vara avklarade så att alla kan fortsätta köra fibernätet utan problem.