Byggnytt: Klart vid Välasjö

Klart i Välasjö

Klart i VälasjöBygget rullar på, Miljöschakt har gjort klart i Välasjö och därifrån har de snart kommit upp till Normanstorp. De har också grävt ner slang för att binda ihop stammen mellan Norrskog och Skog.

Det känns som att grävningen går på i ett bra tempo, vilket är bra för Byafiber. Det betyder att kostnaderna för grävningen kan hållas nere.

Just nu planerar de hur det skall grävas från Skälstorp till Stenstorp via Spetsebo för att få det att gå så smidigt som möjligt och se till att de använder sin tid effektivt.

Blacklink blåser och svetsar

Blacklink ligger på och blåser och svetsar så snart de kan. Den senaste veckan har de bland annat blåst fiber till fastigheter runt Gällared, och svetsat i de skåp de kunnat.

Det har dessutom varit lite felsökning, efter att det blivit ett och annat fel på någon svets eller koppling i noden.

Elanslutning till noden

El på gång till nodenUnder onsdagen har E-ONs underentreprenör grävt ner elkabel till noden, ett jobb som egentligen skulle varit klart för ungefär tre veckor sedan.

Vi väntar också på att den samförläggning vi gör med E-ON vid Bossflaten/Ekhusen skall bli klar så att vi kan blåsa den sträckan för att se att det fungerar. Där återstår det en tryckning under väg innan det är klart.

Mycket annat arbete bakom kulisserna

Det har varit lite tyst på webbsidan den senaste tiden, och det beror på att det pågår mycket annat arbete runt fibern. Förutom drop-in om tjänsteleverantörer som vi hade för någon vecka sedan har det också lagts tid på att se till att Länsstyrelsen får rätt underlag för att kunna handlägga vår ansökningar om utbetalningar. Det har varit mycket budgetarbete, dels för att se så vi håller den totala budgeten (vilket ser bra ut i de trender vi ser), men också för att stämma av hur bygget i realiteten påverkat de olika posterna.