Byggnytt: Nodhuset har kommit till bygden

Vårt nodhus

Nu har vårt nodhuset kommit till oss, och vi bjudet på lite bilder. Dock dröjer det lite innan det är på plats i Gällared.

Just nu väntar vi på att kommunen skall godkänna vår ansökan om strandskyddsdispens till Lillån. Efter det skall Länsstyrelsen ha tre veckor på sig att lämna remissvar. Sedan kan kommunen ta upp vår ansökan om bygglov. Det behövs bygglov eftersom vårt nodhus är över 2 meter i nock.

Så här ser det ut

Så här ser vårt nodhus. Första bilden är hur det ser ut utvändigt, med extra balk för dörren och ett elmätarskåp på gaveln.

Den andra bilden visar klimatanläggningen och elcentralen inne i noden.

Den tredje bilden visar stativen där all fiber kommer att komma in i nodhuset, till så kallade ODF:er. Bredvid kommer den aktiva fiberutrustningen sitta. De kopplas sedan ihop med en fiberpatch.