Byggnytt: Nu är all slang nedgrävd

Sista sträckan av fibernätet grävs i Vismered

Sista sträckan av fibernätet grävs i Vismered

Idag, på dagen ett år efter grävmaskinerna kom hit, grävdes den sista sträckan fiberslang ner vid Vismered. 

De har lyckats ta sig genom en relativt blöt höst, vinter med mycket snö och tjäle och en extremt torr sommar. Däremellan har det bjudits på blandade markförhållande med en hel del berg och sten. Det är inget som hindrat entreprenörerna från Miljöschakt, utan de har fått ner slangen till alla som vill vara med.

Nu kommer maskinerna lämna vårt område och de tackar för sig, och styrelsen i Byafiber tackar grävgänget för ett gott samarbete.