Byggnytt: Nu är bygglovet för nodhuset klart

Byafibers nodhus

Byafibers nodhusNu har vi fått bygglovet för nodhuset godkänt, och vi kan sätta det på plats inne i Gällared. Vi kommer att försöka få det på plats så snart det är möjligt.

Länsstyrelsen meddelade för ett tag sedan att de inte tänker överpröva kommunens beslut om strandskyddsdispens eftersom särskilda skäl föreligger för att tillgodose ett angeläget allmänintresse. Sedan har vi väntat på grannehörande, vilket innebär att grannarna skall ha möjlighet att komma med invändningar under tre veckor. Nu är väntan över och maskinerna från Miljöschakt kan sätta vårt nodhus på plats.

När nodhuset väl är på plats är nästa uppgift att se till att den blir ansluten till elnätet, så att det går att köra igång utrustningen som skall sitta i den.

Blacklink Networks kan börja montera utrustning och blåsa fiber från noden till stråket norrut så snart slangarna är indragna. När det är gjort kommer utrustning att börja installeras i huset för dig som bor norr om Gällared, och mot Gunnlered/Åsen. Det är verkligen dags att bestämma var du skall ta hål i väggen och göra dig redo för att få fiber.