Byggnytt: Nu är det nedgrävt i Gunnlered

Nu har Miljöschakt grävt ner slangen i den första delsträckan för vårt fibernät. Det  är bara några få fastighetsägare som skall gräva in sin slang till huset, sedan skulle vi kunna börja blåsa fiber i det området.

Thomas Hasselberg bjuder på några bilder när Miljöschakt passerade Gunnlered för någon vecka sedan.

Det är sträckan från Åsen via Gunnlered/Låghult upp till Kärnebygdvägen som grävts ner. Maskinerna har  fortsatt sitt arbete i Lilla backa.