Byggnytt: Nu binds Bossflaten, Brokared och Lunnagård ihop

Miljöschakt förbereder arbete enligt TA-plan

Arbete på väg 830Nu har arbetet med att binda ihop fibernätet i Bossfalten och Brokared med matningen som kommer via Lunnagård.

Det betyder att Miljöschakt gräver utmed Trafikverkets väg med nummer 830, vilket ställer lite extra krav. Bland annat det finns Trafikanordningsplan, TA-plan, som gräventreprenören ansöker om och Trafikverket skall godkänna. Det handlar om att arbetet skall gå säkert till på vägen. TA-planen har varit godkänd ett tag, och nu har den aktiverats.

Inte samma tillstånd som för att gräva ner fiber

 Miljöschakt förbereder arbete enligt TA-plan
Miljöschakt förbereder arbete enligt TA-plan

Tidigare har vi fått tillstånd att gräva ner fiber utmed väg 830, som är något annat än TA-planen som nämndes tidigare.

När vi lägger fiberslang i vägområdet vid en Trafikverketväg kostar det oss extra per meter. Beroende på om slangen läggs i bakslänt, eller mellan dikesbotten och väg är det olika kostnader. Denna kostnad är inte bidragsberättigad, så det finns flera anledningar att fundera innan vi gör arbete i ett vägområde som tillhör Trafikverket.

Anledningen till att Trafikverket tar ut en avgift är att det anser att det ger ökade underhållskostnader för vägen.