Byggnytt: Nu installeras utrustning i husen

Fiberinstallation på gång i ett hus

Blacklink Networks har två arbetslag igång som installerar fiberutrustning i huset denna vecka. Installationerna kommer att fortsätta nästa vecka också.

 Fiberinstallation på gång i ett hus

På bilden ovan ser du en pågående installation. Längst till vänster ser du fiberuttaget, där den inkommande fiberkabel kommer att komma in genom hålet strax över golvlisten och gå i kabelkanalen till fiberuttaget.

Till höger sitter mediakonverteraren som skall sitta nära ett eluttag, eftersom den behöver el. Luckan som är öppen på högra sidan av mediakonverteraren är plats för att rulla upp fiberpatchkabel, så att det blir en lagom längd mellan fiberuttag och mediakoverterare.

I fiberuttaget svetsas den inkommande fibertråden ihop med uttaget, så att du sedan kan koppla in din mediakonverterare med den mer hållbara fiberpatchkabeln.

Fibersvetsen är utrustningen i bildens nederkant. I nedre högra delen av bilden ser du dels en burk för att noga rengöra den känsliga fiber, och allra längst ut fog för att täta vid den inkommande fiberkabeln.

Ett annat exempel

På bilden nedan ser du mediakonverteraren till vänster som är inkopplad till eluttaget. Mediakonverteraren är den som sedan kopplas till en router.

Exempel på installerad fiberutrustning

Till höger har du fiberuttaget, som är den inkommande fiber, där en 16mm flexslang går direkt till fiberuttaget. Från uttaget går det en fiberpatchkabel till mediakonverteraren. Det finns lite olika längder på den. I installationen ingår det max 5 meter fiberpatchkabel.

Parallellt finns det arbetslag som kommer att arbeta med att blåsa och svetsa fiber under veckan, så det är fullfart med fiberbyggandet i bygden.