Byggnytt: Nu sätts Bossflaten och Brokared ihop med Lunnagård

2017 slutar med att det bara är att ansluta slangen vid Lunnagård så sitter det ihop med  Bossflaten och Brokared. 

Det gryr i fiberland

Det blir ett bra sätt att börja det nya året på. Nu kommer Miljöschakt snart att flytta till Knarrhult/Häljared och gräva ner slang där.

Det som återstår vid Bossflatenområdet är att ansluta Ekhuset, något som görs i en samförläggning med Eon/EKB. Det är ett arbete som var planerat att vara avslutat till sista december, men som drar ut lite på tiden. En spännande del där är en sjökabel som skall läggs över Bossjön tillsammans med elkabel för att nå till Ekhusen.

Småplock på vägen tillbaka

På väg från de norra delarna av nätet kommer Miljöschakt att under ett antal dagar göra småjobb här och där. Det är några ingrävningar som skall slutföras, några kopplingsskåp vid tidigare samförläggningar som skall sättas upp, och titta över återställningen så att det ser bra ut innan de lämnar området.

Från Häljared via Holkakulla och Knarrhult till Hägnen

Grävning runt Haxered Knarrhult Gällared

Någon vecka in på det nya året ger de sig i kast med nästa längre sträcka, som blir Böket via Häljared, Holkakulla och Knarrhult som sedan når ut till Kärnebygdvägen vid Hägnen.

För dig som bor där gäller det att markera vad du vill ha in fiberslangen i trädgården, var du har dräneringar, vägtrummor eventuella egna elledningar och annat dolt i marken.

Därefter är målet att gräva vid Heås och Ekås, sedan Boderås och Lilla Slätt och då skall allt när vara klart från Gällared och norr ut.