Byafiber – Fibersvetsen larmar om svetsen blir dålig

Byafiber – Fibersvetsen larmar om svetsen blir dålig

Det sker också en automatisk kontroll över svetsens kvalité