Byggnytt: Så här går de till när de lägger ner fiberslang

Meter för meter grävs fiberslangen ner av Miljöschakt. Fast hur går det till? Här är en film som visar när Jan, Ulrika och Claes gräver ner slangen hos oss.