Byggnytt: Så här hanteras berg och klippa

lang som är skuren ner i en klippa

Just nu arbetar maskiner sig från Bålabron upp mot Björshult. En sträcka som bjuder på en del motstånd, men det stoppar inte gänget från Miljöschakt som ger allt för att vi skall få ett bra fibernät.

På filmklippet ser ni tre maskiner i gång. Först har de dragit tjälkroken i marken och då märkt av en del stora stenar och klippa. Där går det inte att plöja ner fiberslangen. Det är viktigt att vi får ner slangen som fibern skall gå i ordentligt, och grävarna anstränger sig för att det skall bli bra.

lang som är skuren ner i en klippaÄr det mindre klippor använder Claes en hydraulhammare på maskinen som knackar stenen så att slangen kan läggas tillräckligt djupt.

Är det en lite längre sträcka eller om det är svårt att komma tillräckligt djupt skärs två skåror i berget. Sedan knäcks stenen ur så att det blir ett smalt och djupt spår som exempelvis inga piggar från kedjorna på en skogsmaskiner når ner i.

På bilden ser du en klippa där de valt att skära ner ett spår. Slangen ligger i, med märk-/sökband på. Innan det är klart kommer slangen träs igenom en extra skyddslang. Sedan fylls skåran med grus.

Kap med diamantklinga för att göra skåra till fiberSkåran skärs med en kap som försetts med diamantklinga som kan såga i sten. Klingan kyls med vatten medan de sågar.

Två parallella skåror sågas, sedan går det oftast att sätta i en kil och slå ett slag med en slägghammare så bryts stenen i spåret bort.

Med tanke på att vi bygger ett nät som skall fungera i 40-50 år så är det viktigt att ta sig tid att göra det ordentligt. Vi som är medlemmar i Byafiber äger nätet, och vi ser till att det blir ett robust och driftsäkert fibernät.