Byggnytt: Solig start i Norrskog

Miljöschakt gräver vid Norrskog

Miljöschakt gräver vid NorrskogI det härliga solskenet har du som kört 153:an  mellan Gällared och Ätran idag kunnat se Miljöschakts maskiner från vägen. De börjar intill 153:an vid Skog och går tillbaka över Norrskog till Gällared.

Vi kommer göra en liten justering i Gällared för att öka kapaciteten i området norr ut och samtidigt få en smartare dragning till Norrskog/Skog/Silvagärde, så det är därför ni kommer kunna se någon maskin inne i Gällared gräva på en sträcka som du tycker redan borde vara färdig.

Maskinerna du sett vid Norrskog är också en signal om att såg gott som allt är klart från Gällared och norrut. Det finns några uppgifter kvar; ett par skåp att sätta upp, en liten bit vid Skärshult och samförläggning med E.ON vid Bossflaten.

Vi väntar på besked om nodhuset

Kommunen har tagit ett positivt beslut om att ge oss strandskyddsdispens för nodhuset i Gällared, och nu väntar vi på att Länsstyrelsens remisstid skall löpa ut (ca två veckor till) innan kommunen kan ge oss bygglov. Så fort bygglovet har gått igenom kan Miljöschakt göra iordning platsen och lyfta nodhuset på plats.

62 hus har fått abonnentfiber

Blacklink har blåst in abonnentfiber i 61 hus, och hittills har det inte varit ett enda blåsstopp. Det är totalt ca 1,3 mil fiber som blåsts in i vårt fibernät.