Byggnytt: Stamfiber har börjat att blåsas

Blacklink och Miljöschakt letar stopp på samförlagd sträcka

I veckan kanske du har sett flera bilar från Blacklink Networks fara omkring i vårt område. Det är för att de nu har börjat att blåsa stamfiber mellan skåpen. Det är mycket annat som rör sig i kulisserna också, bland annat IP-Onlys arbete.

IP-Only förbereder inkoppling

Vårt nodhusDet arbete som pågår hos IP-Only är att se till att deras nät har kapacitet att förse alla våra anslutningar med datatrafik. Det betyder att de gör belastningstester för att verifiera att deras nät kommer att fungera när vi kopplar in oss.

De har också sett till att Blacklink har fått den aktiva utrustning som skall kopplas in i våra hus och nodhuset. Allt för att Blacklink skall kunna sätta igång att installera så snart bygglovet malt färdigt i de byråkratiska kvarnarna, så vi kan ställa noden på plats. När noden är på plats kommer det blåsas stamfiber till den.

Vi har fått de betong balkar som nodhuset skall stå på levererat av Lennart i Bossflaten. Tack för den hjälpen!

Stamfiber har blåsts i kylan

Blacklink och Miljöschakt letar stopp på samförlagd sträckaNu har det blåsts 1,15 mil stamfiber mellan kopplingsskåp. Det betyder att det totalt sett har blåsts ca 3,3 mil fiber i vårt nät.  Det extremt kyliga vädret är inte det bästa att blåsa fiber i så klart, men det har trots allt gått bra.

Det kan tyckas att bilarna åkt kors och tvärs, och det beror på att de koncentrerar sig på att blåsa en fibertyp i taget. Nu har de blåst fiberkabel med 12 respektive 24 fibertrådar i.

Skåpen håller på att förberedas

Dessutom är det några andra bilar märkta med Blacklink som bland annat monterat skarvboxar i skåpen. I varje skåp kommer det sitta en liten låda där de svetsade fibrerna slingas runt och separeras.

Blåsningen har kärvat på ett par ställen

På de sträckor som Miljöschakt varit med och grävt har fiberkabeln kärvat på ett enda ställe. Där kom man vidare genom att ta fram slangen och blåsa fram fibern till det framgrävda stället för att sedan blåsa vidare.

Värre har det varit vid en samförläggning med elkabel som är gjord sedan tidigare med andra entreprenörer, där fiberblåsarna till slut fick ge upp och nu får vänta tills dess att tjälen går. Det var flera fel på den här sträckan, som totalt är ca 1 km, och trots flera försök med att gräva fram slangen, rätta till fel och blåsa fram fibern i delsträckor kom den inte hela vägen.

Det de gör då är att fibern blåses fram och läggs i en åtta, att ”coila” kallar blåsarna det. Sedan vänder de på hela åttan, eftersom den ände som skall blåsas vidare hamnar längst ned.

Anton och Markus gör ett försök att blåsa fibern vidare i samförlagd sträckaNär de blåser in en fiber så finns det en mätare som visar hur långt fibern nått. Om det tar stopp så går det att med ganska bra precision hitta var stoppet är, för att gräva upp fiberslangen.

Det vanligaste felet är en skarvkoppling som ställer till problem, vilket var det första de stötte på i den samförlagda sträckan. Är det många krökar på slangen kan det också ställa till det. Speciellt gäller det på längre sträckor när det blir mer friktion.

Miljöschakt gräver i Skog

Förutom att hjälpa till vid stoppen har Miljöschakt denna vecka börjat att gräva fiber i Skog. Veckan innan har de gjort klart delar utmed Kärnebygdvägen och gjort en komplettering inne i Gällared som behövdes eftersom vi valt att gå över Norrskog. Förutom blåsstopp har det varit lite semester och sjukdom, som säkert stört flytet i grävarnas arbete.