Byggnytt: Tryckning under väg

Tryckning under väg med jordraket

Lagom till årets slut gör Miljöschakt de första tryckningarna under väg i sitt arbete. Byafiber har varit på tårna och fått rör lagda under vägar när de renoverats de senaste åren, så hittills har vi sluppit tryckningar. Mellan Bossflaten och Lunnagård behövdes två tryckningar, vilka nu har utförts.

Miljöschakt har gjort två tryckningar, en vid Asmundsgården och en vid Brokared. De har använt en så kallad ”jordraket”. Jordraketen går endast rakt fram, och därför måste man gräva hål på vardera sida om vägen för att hamna på rätt djup. Med hjälp av tryckluft knackar sig jordraketen genom marken, och efter sig har jordraketen en vajer som drar med sig ett rör i vilken fiberslang sedan kan dras.Tryckning under väg med jordraketEn jordraket passar bra på sträckor upp till cirka 15 meter, och jordar som inte har för mycket sten. En nackdel är att det inte går att ha full kontroll på riktningen för jordraketen. Är det stora stenar kan den stanna eller ändra riktning.

Det finns också styrd tryckning med full kontroll på tryckningen. Det går även att trycka under marken som en böjd banan. Kostnaden för själva tryckningen skiljer inte så mycket mot jordraket, däremot är etableringskostnaden för maskinen betydligt högre. Själva maskinen som styr den typen av borr tar också stor plats, vilket ställer lite större krav på ytan där borrningen börjar ifrån än vid användning av jordraket.