Dataskyddspolicy

Vi värnar om din integritet och säkerhet. I vår Dataskyddspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

När du blir medlem i Byafiber i Falkenberg ekonomisk förening (org. nr. 769625-2977) accepterar du att vi behandlar personuppgifter enligt den här policyn. För de uppgifter som vi behandlar om dig som medlem eller fastighetsägare, är vi personuppgiftsansvarig.

Hur vi hanterar dina uppgifter

Vi behandlar personuppgifter i de fall och på ett sånt sätt att vi kan leverera en bra tjänst till dig som kund, samt för att fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag.

För att göra detta sparar vi dina personuppgifter så länge som vi behöver för att möta dessa krav.

Vilken information samlar vi in om dig och varför?

När du ingår avtal med oss behöver vi följande uppgifter:

 • Medlemmens för- och efternamn
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Postadress för fiberansluten fastighet
 • Fastighetsbeteckning för fiberansluten fastighet
 • För- och efternamn för kontaktperson (om det skiljer mot uppgifter om medlem)
 • Postadress för kontaktperson
 • Telefonnummer för kontaktperson
 • För- och efternamn för fastigheter som inte är medlem och där fiberkabel  dras och markavtal skrivits
 • Postadress för fastigheter som inte är medlem och där fiberkabel  dras och markavtal skrivits
 • Telefonnummer för fastighete rsom inte är medlem och där fiberkabel  dras och markavtal skrivits

Dessa uppgifter behandlar och sparar vi för att kunna fakturera dig på ett korrekt vis enligt lag.

Kommunikation
Vi kan även skicka ut post eller e-post om nyheter eller annan information som vi tror att du som medlem är intresserad av. Du kan alltid, när som helst, avsäga dig sådana utskick genom att meddela oss via mejl till kontakt@byafiber.se.

E-post och förfrågningar
När du som inte är medlem i föreningen kontaktar oss, behöver vi behandla de uppgifter som du skickar in till oss. Dessa uppgifter sparar vi så länge vi behöver för att hjälpa dig. När det gäller nya medlemsförfrågningar sparar vi dina uppgifter i två (2) år. Om du efter den tiden inte blivit kund kommer dina uppgifter rensas.

Support
När du som kund kontaktar vår support sparas de uppgifter som du själv anger, åtminstone din e-postadress, men även personuppgifter i textformat. Vi sparar dessa för att kunna erbjuda en personlig och relevant support även vid framtida tillfällen.

Webbplats
Vid viss kontakt som via vår webbplats och när du ingår avtal sparar vi även din IP-adress för att kunna skydda oss från spam.

Sociala medier
Kommunicerar du med oss via sociala medier gäller respektive plattforms policys.

Automatisk behandling av uppgifter

När du använder vår webbplats samt onlinetjänster sparar och hanterar vi data om hur du använder dem.

I vissa fall delar vi informationen med utvalda tredjepartsleverantörer av verktyg för marknadsföring och analys.

Vi gör detta för att kunna erbjuda dig en bättre upplevelse.

Lagring av uppgifter hos tredje part

För att driva vår verksamhet använder Byafiber i Falkenberg Ekonomisk förening ett antal system, tjänster och programvaror från olika leverantörer både inom och utanför EU.

Vi ställer krav på samtliga leverantörer att de uppfyller kraven enligt GDPR, antingen genom deras vanliga tjänsteavtal (eller motsvarande) eller via specifika personuppgiftbiträdesavtal (eller motsvarande).

Från följande företag använder vi tjänster där dina personuppgifter kan komma att behandlas:

Dropbox (USA)
Hos Dropbox lagrar Byafiber i Falkenberg Ekonomisk Förening filer. Det innebär att det finns dokument, register och annat material där dina personuppgifter kan förekomma.

Speedledger (Sverige)
Speedledger är vårt bokföringssystem. Här hanteras de uppgifter som behövs för fakturering och redovisning.

Google G’Suite (USA)
Vi har dokumentation i Google G’Suite där det finns uppgifter för för vilken typ av avtal du har, till vilken fastighet och hur du skall faktureras för de tjänster du har avtal med Byafiber för.

Vad har jag som kund för rättigheter?

Du har alltid rätt att ta del av den information som vi sparat om dig. Som kund har du rätt till en gratis export av data per år.

Du har även rätt att när som helst begära att vi rättar felaktig information om dig.

Du har även rätt att be oss ta bort all information vi har sparad om dig, det som kallas rätten att bli bortglömd. På grund av bland annat Bokföringslagen (1999:1078) och andra lagar måste vi ibland spara viss information även efter att vi hanterat en förfrågan om att ta bort information.

Din förfrågan i alla dessa fall skickar du till oss på kontakt@byafiber.se. Vi hanterar den vanligtvis inom 30 dagar. Märker vi att det av någon anledning kommer ta längre tid kommer vi informera dig om varför och om det finns några andra hinder.

Har ni ett personuppgiftbiträdesavtal?

Ja, det har vi. I tillämpliga fall tecknar vi detta med kunder.

Kontakta oss på kontakt@byafiber.se för att teckna ett personuppgiftbiträdesavtal med oss om du som kund inte redan gjort det.

Ändringar

Vi har ett kontinuerligt arbete för att förbättra vår hantering och dina personuppgifter. Det betyder att vi kan behöva uppdatera den här policyn. Vid större förändringar av policyn ska vi informera dig.

Frågor

Om du har frågor gällande hantering av din data kan du kontakta oss på kontakt@byafiber.se

Tillsynsmyndighet

Har du klagomål som rör hur Byafiber i Falkenberg Ekonomisk Förening hanterar personuppgifter ska du vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Du hittar deras kontaktuppgifter på datainspektionen.se.