Du har tagit stor del i att bekämpa pandemin

FaceTime - photo by CC Napoleon Cole
FaceTime - photo by CC Napoleon Cole
FaceTime – photo by CC Napoleon Cole

Vi i styrelsen vill tacka dig som var tidigt i ute och hjälpte till så så vi kunde bygga ett fibernät i bygden.

Du har gjort så att vi som bor här har kunnat arbeta och studera på distans utan några problem. Det bara fungerar utan att du behöver fundera över det.

Stort tack till dig!

Arbetet med att bygga fibernätet i bygden började redan 2012 och redan tidigt var det flera som var beredda att låna ut pengar för att vi skulle kunna fånga tillfällen att starta även innan vi hade fått besked om att vi skulle få stöd att bygga.

Är du en av de skall du sträcka på dig idag.

Inga problem under 2020

Inkoppling i ODF

Nu börjar vi närma oss ett år av ett läge där fler befunnit sig i hemmen för att arbetat, studerat, delta i möten, handlat och tagit hem underhållning på distans.

Vårt fibernät har rullat på och vi har inga rapporter om några direkta fel, utan nätet har kunnat hantera den ökade belastningen.

Du har tagit ansvar

Är du en av oss delägare i Byafiber har du varit med och tagit ansvar och sett till att möjligheten att hålla fysisk distans kan uppfyllas.

Utan dig och det fibernät vi byggt tillsammans hade det inte varit lika lätt.

Något att fundera på när det ”bara fungerar”.