Flera intresserade entreprenörer att bygga Byafibers nät

Det kom inga anbud på den offentliga upphandlingen för totalentreprenad. Detta öppnade för möjligheten att vända oss direkt till ett antal leverantörer och ändå uppfylla Jordbruksverkets krav på konkurrensutsättning.

Vi har nu ett par intresserade entreprenörer som vi för diskussioner med. Dessa kommer att lämna anbud till oss inom de närmsta veckorna. Så fort detta är klart och buden utvärderats kommer styrelsen att kalla till extrastämma för att ta ett slutgiltigt beslut om byggstart.

På extrastämman kommer vi även att välja en ny ordförande då Elisabet valt att avgå från posten på grund av tidsbrist.