Första utbetalningen från Länsstyrelsen godkänd

Lastbil med pengar

Lastbil med pengarIdag har vi fått besked om att Länsstyrelsen godkänt vår första ansökan om delutbetalning. Det var varit mycket slit med att ge handläggarna all information de vill ha kring projektet för att komma fram till det här beslutet.

Nu vet vi hur processerna ser ut, och vilken information handläggarna önskar och därför tror vi att handläggningar inför de kommande delutbetalningarna kommer gå smidigare.

Det är ett ständigt pågående arbete att följa upp arbetet så att vi håller budget och och se till att investeringen motsvarar de krav som ställs på ett fibernät för att få stödet.