Fyra vill bli KO i vårt fibernät

Byafiber - En hög med anbud för att bli KO

Byafiber - En hög med anbud för att bli KONu har vi nått sista dagen för att lämna in anbud till att bli kommunikationsoperatör i vårt fibernät.

Vi har fått in fyra anbud som styrelsen kommer att öppna och poängbedöma vid ett och samma tillfälle. För en fullständig utvärdering av anbuden ingår även utfrågning av referenser, vilket gör att resultatet av utvärderingen kan dröja något.

Så snart styrelsen är färdig kommer vi att meddela vem som vunnit upphandlingen.