Hur blir det med delinbetalningar framöver?

Nu har det gått tre månader sedan grävningen av vårt fibernät startade och arbetet håller tidsplanen, vilket är glädjande eftersom vi vet att vi passerat ett besvärligt område.

Av nätets 8,9 mil har vi fått ner en hel del i backen där lejonparten gjorts av Miljöschakt, och resterande i samförläggningar.

Från föreningens sida har vi i princip daglig kontakt med grävarna och kan snabbt hitta lösningar som kommer upp allteftersom. Det kan röra sig om alternativa sträckor för slang, var skåp skall placeras etc.

Många medlemmar bidrar

Tack Lennart för hjälpen att flytta slangSom vi berättat tidigare är det många våra medlemmar som bidragit på olika sätt. Till exempel genom att gräva ner sin fiberslang på ett sätt som gör det är lätt för entreprenörerna, upplåta plats och el för Miljöschakts rastkoja, ta emot gods (slang etc), att tillåta att tippa sten, gå med på ändringar var vi sätter skåp och mycket mer. Allt som bidrar till att det går smidigare gör det billigare i slutändan.

Hur betalar vi entreprenörerna?

Alla medlemmar har gjort två delinbetalningar av insatsen, och planen är att ta in en tredje under våren. Som du förstår är det osäkert vad det priset blir, det beror till stor del på hur grävningen går, i budget är det satt till 23 000 kr. Det är först när nätet är klart vid sommaren som har den exakta siffran och vet om vi behöver justera med ytterligare en faktura. För att slippa krångel med återbetalning om det flyter på riktigt bra vill vi inte lägga delbetalningarna för högt utan tar hellre en sista justering efter sommaren.

Pengarna vi har på vårt konto använder vi för att betala entreprenörernas fakturor. När vi gjort det kan vi skicka in fakturan till Länsstyrelsen som handlägger en ansökan om utbetalning av stöd. Det tar flera månader innan handläggningen är klar, så föreningen får alltså ligga ute med pengar. Dessutom kommer Länsstyrelsen i slutet av projektet hålla inne på 20% av stödet tills dess att vårt fibernät är godkänt. Vi måste även ligga ute med momsen från fakturan till dess momsredovisningen är gjord.

Som du förstår kommer vi behöva låna pengar att för att betala entreprenörerna tills vi fått stödet återbetalat. Därför har vi en byggkredit hos Falkenbergs Sparbank som vi kan utnyttja. Dock kostar det föreningen pengar om vi behöver utnyttja den, och eftersom det läggs på din slutkostnad vill vi göra det under så kort tid som det är möjligt.

Hur blir det med framtida delinbetalningar?

Inbetalningar av insatsNu efter tre månader kan vi stämma av lite mot hur grävningen går, samtidigt skall vi komma ihåg att det är mycket kvar att gräva. Forsätter det på det sätt som det gjort hittills så ser det bra ut. Till detta kommer arbetet med att blåsa och svetsa fiber, som inte påbörjats ännu.  Alla dessa faktorer gör att det är omöjligt att i dag se slutkostnaden. I budgeten har vi räknat med en slutkostnad på max 23 000 kr, samtidigt som vi arbetar stenhårt med att det skall gå så smidigt så att vi kan få ner det.

Det du har betalat nu är anslutningsavgiften och delbetalning 1 och 2. När vi har en bättre bild framåt våren kommer vi ta in en delbetalning 3, men det datumet är inte satt än. För att summan skall bli korrekt vill vi vänta så länge det går, annars kanske vi tar för hög insats eller behöver göra ännu en delbetalning av insatsen. Det en medlem har betalat nu är 16 600 kr (plus eventuella extra anslutningar). Tittar du mot budgeterad slutsumma skulle delbetalningen kunna vara 6 400 kr, men vi gör allt vi kan för att det skall bli lägre!

Ett av de största infrastrukturprojekten i vårt område genom alla tider

Att bygga ett fibernätverk på så kort tid över ett så stort område är troligen ett av de största infrastrukturprojekten som genomförts i de här området genom alla tider. Det är något historiskt som du och jag får vara med om.

Det är ett projekt som kommer göra avtryck i 40-50 år framöver, och mycket av samhällsutvecklingen som ligger framför oss kommer ha vår fiber som grund. Det är väldigt sällan som vi själva här runt Gällared faktiskt kan påverka vår framtid på det sätt som vi kan göra nu.

Du är med något skapar något historiskt här!