Hur snurrar pengarna i föreningen?

Föreningen betalar KO i en klump som betalar tjänsteleverantör för tjänster

På extrastämman i december presenterades hur pengaflödena går i Byafiber. För att få en helhetsbild för vad det kostar dig att vara med i fiberföreningen kan vara värt att sätta sig in i hur det ser ut. 

Föreningen sköter det passiva fibernätet

I vår beskrivning har vi fiberföreningen i centrum. För att bättre förstå terminologin kan du läsa om fibernätets tre lager på vår sida.

Det är föreningen som ser till att det passiva nätet, själva fiberkablarna, fungerar så att kommunikationsoperatören kan leverera tjänster i nätet. För detta tecknar föreningen ett underhållsavtal med en entreprenör.

Föreningen underhåller passiva fibernätet

Medlem/abonnent betalar bynätsavgift

Varje medlem betalar en byanätsavgift för kostnader för det passiva fibernätet. Det handlar om avskrivningskostnader och drift/underhåll av nätet.

Medlem-abonnent betalar byanätsavgift till föreningen

Kommunikationsoperatören betalar för användning av nätet

Kommunikationsoperatören, KO, betalar för nyttjanderätten av föreningens passiva fibernät.

KO betalar för att få utnyttja passiva fibernätet

Medlem/abonnent betalar till tjänsteleverantör

Medlem/abonnent betalar till tjänsteleverantören, TJ, för tjänster, alltså internetaccess, TV-kanaler och telefoni.

Medlem-abonnent betalar för tjänster till tjänsteleverantör

Tjänsteleverantören betalar KO

Tjänsteleverantören betalar till KO för användning av det passiva fibernätet och för den aktiva utrustningen KO har. Det är sedan KO som betalar till föreningen för nyttjandet av det passiva fibernätet.

Tjänsteleverantör betalar för användning av passivt fibernät och aktiv utrustning till KO

Föreningen kan göra en gruppanslutning

Medlemmarna i föreningen kan gå samman och skriva en gruppanslutning, eller kollektivavtal som det också kallas, för att få ett så bra pris som möjligt för ett tjänstepaket. Ofta är det ett så kallat trippel-play i ett paket med internetaccess/TV-paket/telefoni. Det finns möjligheter att teckna andra paket som gruppanslutning.

Medlemmarna betalar då till föreningen för tjänsterna, vilket betyder att det är föreningen som måste se till att medlemmarna betalar. Föreningen kan lägga på en avgift för hantering av fakturor och administration.

Medlemmar kan gå samman för att kollektivt köpa tjänstepaket och betalar till föreningen

Föreningen betalar tjänsteleverantör via KO

Föreningen betalar för tjänsterna via KO. Det kommer alltså en stor faktura från KO för de medlemmar som har samma tjänstepaket. KO betalar sedan vidare till tjänsteleverantören för tjänsterna (de röda pilarna).

Föreningen betalar KO i en klump som betalar tjänsteleverantör för tjänster

Sammanfattning

Byafiber har ett passivt fibernät i området kring Gällared som tillhandahåller medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Detta finansieras av medlemmars insatser, anslutningsavgifter samt stöd från Landsbygdsprogrammmet.

Föreningen tecknar avtal med en kommunikationsoperatör som sätter in aktiv utrustning till fibernätet. Föreningen kommer även teckna underhållsavtal med en entreprenör som sköter det passiva fibernätet.

Kommunikationsoperatören kommer betala en avgift per medlem till föreningen för att få använda föreningens passiva fibernät. Medlemmarna kommer betala en byanätsavgift till föreningen.

Föreningen tecknar kollektivavtal med kommunikationsoperatören för ett visst basutbud för en grupp av medlemmar. Detta avtal innebär att medlemmarna betalar för tjänsteutbud till föreningen. Föreningen betalar i sin tur en del av denna avgift till kommunikationsoperatören, som har avtal med tjänsteleverantörer.

De medlemmar som inte tar del av gruppanslutning/kollektivavtal tecknar avtal direkt med tjänsteleverantör och betalar avgift för tjänsteutbud direkt till denne.