Information inför Extrastämman 23 augusti 2012

När? Torsdagen den 23 Augusti kl. 19:00
Var? Gunnarps bygdegård
Anmälan till stämman: http://www.byafiber.se/anmalan-till-foreningsstamman-23-augusti-2012/

Varför extra föreningsstämma?
Föredragningslistan har enbart två punkter,vilket är fastläggande av stadgar och val av ordinarie styrelse.
Vi behöver fastslå vilka stadgar föreningen skall ha och utse en styrelse som får medlemmarnas mandat att arbeta med ansökningar och annat för att arbetet skall komma igång på riktigt.
Vi har ett stadgeförslag som är framtaget av Coompanion som arbetar med ekonomiska föreningar, som passar oss bra.
Men jag har andra frågor
Andra frågor och funderingar är välkomna efter mötet.
En extrastämma kan endast besluta om punkter som meddelats på förhand, vilket i detta fall bara kommer bli
Kaffe och fika
Vi kommer att bjuda på Kaffe och bulle eller dyl.
Är du inte medlem än?
Alla som blivit medlemmar fram till stämman är välkomna att medverka,
det går bra att komma dit från 18:00 med medlemsavgift (200:-) för att
bli medlem, så det är bara att fortsätta att påverka era grannar och
övriga att anmäla sig.
Anmälan kan göras på bifogad blankett, eller direkt på:
http://www.byafiber.se/intresseanmalan/
Hur många är medlemmar idag?
För tillfället är vi 80 st medlemmar i föreningen, med tyngdpunkt kring Gällared och upp mot Kärnebygd. Kring Gunnarp är det inte lika många som visat sitt intresse. Ju fler som gör det tidigt, desto lättare är det för föreningen att skriva bra ansökningar och beräkna kostnader.
Är vi många kommer vi förstås också få bättre utgångspunkt när vi diskuterar tjänstenivåer i vårt fibernätverk.

Förslag till styrelse är:
Ordförande: Christian Dahlqvist, Sundhult
Ledamot styrelse och kassör: Anders Hägnefröjd, Knarrhult Hägnen
Ledamot styrelse: Owe Pettersson, Kärnebygd
Ledamot styrelse: Ulf Gustavsson, Bråtagärde
Ledamot styrelse: Carola Svensson, Svensåsen
Suppleant styrelse: Marie-Louise Andersson, Normanstorp
Suppleant styrelse: Håkan Fallgren, Stenstorp
Revisor: Marianne Thorsson, Spetsebo
Revisor: Susanne Karlsson, Ullared
Revisor suppleant: Arne Andersson, Bråtagärde

Har ni andra frågor eller funderingar tveka inte att höra slå en signal
eller skicka ett mail.

Anders Hägnefröjd
Telefon: 070 – 321 71 21
E-post: anders@byafiber.se

Christian Dahlqvist
Telefon: 070 – 625 33 99
E-post: christian@byafiber.se

Owe Pettersson
Telefon: 076 – 192 64 62
E-post: owe@byafiber.se

Med vänliga hälsningar
Interimsstyrelsen i Byafiber

Hemsida: www.byafiber.se
E-post: kontakt@byafiber.se