IP-Only blir kommunikationsoperatör hos Byafiber

Nu är arbetet med att utvärdera anbuden för vem som skall bli kommunikationsoperatör för Byafiber klart, och det blev IP-Only Networks AB som vann med sitt anbud.

Styrelsen utvärderat och poängbedömt de anbud som kommunikationsoperatörerna kommit in med. Som vi berättat tidigare så ges olika poäng för en rad olika parametrar, och bäst totalpoäng fick då IP-Only. Läs mer lite längre ner om hur utvärderingen gick till.

Vi kommer fortsätta äga vårt fibernät

IP-Only kommer alltså vara ansvarig för den aktiva utrustningen i vårt fibernät. Föreningen kommer äga fibernätet, och har fortsatt kontroll över det. Det betyder att Byafiber har möjlighet byta kommunikationsoperatör när avtalstiden löpt ut. IP-Only betalar hyra till Byafiber för att få använda vårt passiva nät.

Nästa steg blir att förhandla gruppanslutningar

Nästa steg i styrelsens arbete är att be IP-Only komma in med förslag på pris och utbud för gruppanslutningar i vårt nät. Det handlar alltså om paket där föreningen tecknar avtal med tjänsteleverantör på en viss tid för att få ett billigare pris. Dock skall det vara upp till varje medlem om man vill uttnyttja gruppavtalet eller själv teckna ett avtal direkt med någon av leverantörerna som finns i nätet, eller komplettera gruppavtalet med ytterligare tjänster.

Vad var det som utvärderades i upphandlingen?

Det fanns nio olika parametrar som poängbedömdes i anbuden, där en kommunikationsoperatör som mest kunde få 500 poäng :

 • Hyra (125 p)
  Vad kommunikationsoperatören betalar för att använda vårt nät
 • Pris på Triple play-abonnemang (50 p)
 • Pris på internetaccess 100/100 Mbit (75 p)
 • Flexibilitet i avtal med kunder (50 p)
  Finns korttidsabonnemang, bindningstider, möjlighet att ändra mellan abonnemang
 • Användarvänlighet (50 p)
  Främst hur det ser ut för användaren att hitta och välja rätt tjänster, och hur support ser ut för de tjänsteleverantörer som finns hos respektive kommunikationsoperatör
 • Utbud av tjänsteleverantörer (25 p)
  Vi vill vara säkra på att du som användare kan välja det du vill. Samtidigt tittar vi på att en kommunikationsoperatör inte låser sitt utbud till egna varumärken
 • Servicevillkor och inställelse tid (50 p)
  Hur ser det ut med service på de aktiva delarna på nätet. Sedan kan du som slutanvändare välja en tjänsteleverantör som har servicevillkor och support som motsvarar dina förväntningar
 • Referenser (50 p)
  Vi har gjort intervjuer med andra föreningar som har de olika kommunikationsoperatörerna i sina nät
 • Grossistpriser för tredjepart (25 p)
  Andra skall ha möjlighet att komma in i nätet genom att använda kommunikationsoperatörens aktiva utrustning, och detta ser till att det går och vad det kostar.

Förutom dessa poängbedömda parametrar skulle kommunikationsoperatören också redogöra för ett antal frågeställningar om robusthet, energiförbrukning, framtidsanpassningar etc. Det var inte alltid tydligt vad de menade med sina svar, så alla kommunikationsoperatörer har också fått förtydliga vissa av sina svar så att vi har kunnat göra en så fullständig bedömning som möjligt.

Sammanfattning

Som du ser har det gjorts ett stort arbete både i att ta fram ett underlag som kommunikationsoperatörerna har svarat på, och sedan mycket tid med att verkligen gå igenom svaren som inkommit. Alla fyra inkomna anbud ansågs giltiga och har därmed poängbedömts (för att anbudet skalla vara giltigt skall alla frågeställningar besvarats, och i de fall de inte kunnat svara skall det ges en anledning om varför).

Efter den processen är det alltså IP-Only som fått högst poäng, och vi välkomnar dem som kommunikationsoperatör i fibernätet som Byafiber bygger.

fotnot: Avtalsspärr gäller fram till 30:e mars. Innan dess får inte Byafiber skriva slutgiltigt kontrakt med IP-Only.