Använda kabelsökaren

Kabelsökare eC.A.T4+ och Genny4Byafiber har en kabelsökare för att kunna sätta ut var fiberslangen går när det är dags för grävarbete i området. Här följer några enkla instruktioner om hur den fungerar.

Kabelsökaren, en eC.A.T4+, kan känna av telefon och elkablar som ligger i marken. Det går också att koppla in en signalgenerator, Genny4, som kopplas in i söktråden som ligger över fiberslangen för att hitta  den.

Sök efter el-, teleledningar eller söktråd med signalgenerator

Kabelsökarens reglageDen gula ratten på sökaren kan ställas i fyra olika lägen:

  • Sök efter elledningar (blixt) (P)
  • Sök efter teleledningar (radiomast) (R)
  • Sök efter signalgeneratorns signal (Genny) (G)
  • Sök efter el- och teleledningar (Blixt och radiomast)(A)

Den mörkgrå ratten intill används för att ställa in känsligheten på sökaren.

LCD på kabelsökaren

Skärmen på sökaren eC.A.T4+

Vid fingergreppet i sökarens överkant finns en knapp som aktiverar den. Sökaren svingas framför dig medan du går framåt. Den platt sidan skall vara parallellt med dig.

På nederkanten av skärmen på ovansidan finns en indikator som visar hur stark signalen är.

Där finns också en visning av batteriets kondition.

I övre högra sidan finns en bokstav som visar vilket läge som ställts in på den gula ratten. På bilden visas ett A, eftersom den är inställd på el- och teleledningar.

Sök av området systematiskt och svinga sökaren fram och tillbaka när du går över området. På sökaren finns bilder på hur du på bästa sätt går för att hitta ledningarna.

Djupangivelse på söktråd

Djupangivelse på sökareKnappen under skärmen används för att bestämma djupet till ledning/tråd som har signalgeneratorn inkopplad till sig.

I detta fall visar skärmen 0,58 meter, G visar att det är signalgeneratorns signal som det söks efter och indikatorn längst ned visar full styrka på signalen.

Signalgenerator Genny 4

Signalgeneratorn, Genny4, kopplas in med den medföljande kabeln. Den finns i lådan som öppnas med spännena på generatorns kortsidor.

I lådan hittar du ett litet jordspett som sticks ned i jorden, och som sedan den svarta klämman fästs i. Den röda klämman ansluts till signaltråden som det skall sökas efter. Se till att jorden hamnar så långt från signaltråden det är möjligt för att få bäst söksignal.

Lådan under signalgenerator Genny4 

Koppla in signalklämmor