Koppla in IP-telefoni till dina befintliga telejack

Standardfärger för telefonjack

Standardfärger för telefonjackNär du skaffar IP-Telefoni kan du koppla in det så att du kan fortsätta använda dina vanliga telefoner att ringa med. Här följer en beskrivning på hur du kan förbereda telefonjacken i huset och hur du gör för att koppla in IP-telefonidosan till dina uttag.

Koppla ur inkommande teleledning

Det första steget är att koppla ur den inkommande telefonledningen till ditt hus. Det är inkopplat till ditt första telejack, på de nedre anslutningarna. I bilden är de markerade med In+ och In-. Kopplar du inte bort den inkommande telefonledningen kan du få problem med att få din telefon.

Telefonledning i hus har standardfärgerna vit, blå. turkos och violett enligt bilden. Ibland förkommer andra färger. Alternativa färger för telefonjackBilden som visar alternativa färger är hur det vanligtvis brukar kopplas ihop med en RJ11-kontakt, alltså den lilla rektangulära kontakten som ansluts till telefoner. Det är ofta en kabel med fyra ledare, med färgerna grön, röd, gul och svart.

De flesta telefondosor för IP-telefoni har ett uttag för en sladd med RJ11-kontakt. Det allra lättaste sättet att koppling in IP-telefoni är att använda en en så kallad mellanpropp i det första telefonjacket. Mellanproppen gör det möjligt att ansluta en telefon i första jacket, och det finns med RJ11-kontakt i botten. Då kan du bara använda en RJ11-kabel och ansluta från telefondosan till mellanproppen.

Du kan så klart ordna med en sladd direkt från telefondosan till ditt första telefonjack om du så önskar.

Serie- eller parallellkopplade telefonjack

Har du flera telefonjack kan de vara antingen serie- eller parallellkopplade. Är telefonerna seriekopplade bryter det första telefonen som används de senare i kedjan. Har du parallellkopplade telefonjack kan du lyfta flera lurar samtidigt, och alla kan prata samtidigt.

Parallellkoppling av telefonjack

Seriekoppling av telefonjack

 

Inkoppling av RJ11 kontakt

Standardfärger för telefonjack RJ11

En RJ11-kontakt är ett rektangulär kontaktdon med 4 stift. De två mittre stiften används för inkommande telefonledning och de två yttre för utgående till nästa telefon. Punkterna i mitten av bilden visar vilken färg som används för vilket stift i RJ11-kontakten. Jämför bilden på telefonjack med alternativa färger. Det går att använda en kontakt med 6 stift, en RJ12-kontakt. Då används inte de yttersta stiften, utan bara de mittre paren.

Du kan köpa färdiga telefonkablar i affären, eller ha ett verktyg för att själv pressa sladdar.

Använda nätverksuttag, RJ45, för telefon

Standardfärger för telefonjack RJ11 till RJ45

Har du dragit nätverkskabel till olika delar av huset och satt upp uttag skulle du kunna utnyttja de uttagen till telefon också. På samma sätt som för RJ11/12-kontakten är standarden att de mittre stiften (blå, blå/vit) används för inkommande till jacket, och det paret utanför (grön, grön/vit) som utgående till nästa jack/telefon. Färdiga sådana kablar finns i butiker som säljer elektronik.

Koppla in IP-telefonidosan

Lite beroende på leverantör finns det olika sätt att koppla in IP-telefonidosan. Några har det som en kontakt i en medföljande router, och är då oftast markerad med grön färg. Uttaget är något mindre än för en vanlig nätverkskabel för datorkommunikation. Nedan finns ett exempel på inkoppling av en av de mest använda telefonidosorna.

Inkoppling av IP-telefonidosa

Flera använder sig av en en separat telefonidosa, och den skall då kopplas in till din router med en nätverkskabel. På telefonidosan kan det finnas ett eller flera uttag för att ansluta en telefonkabel. Anslut till den markerad med en etta eller ”phone 1”.

Du måste ha internetaccess

För att du skall kunna köra IP-telefoni måste du ha internetaccess, ett bredbandsabonnemang. Det är för att din telefonidosa skickar data över internet. Det betyder att även du som bara vill ha din fiberanslutning för att få fast telefoni också behöver ett bredbandsabonnemang, men du behöver inte använda det till annat än telefonen. Du kommer ändå kunna få lägre kostnad för din fasta telefon via fiber än den avgift du betalar för fast telefon via kopparnätet.

Portera ditt telefonnummer

Det brukar kosta runt två hundralappar att flytta sitt befintliga fasta telefonnummer för att använda det för din IP-telefonianslutning.

Tänk på att det kan ta någon/några veckor att flytta numret, och därför måste du som får telefonen via kopparledning som läggs ner beställa portering i tid. Vanligtvis kan du välja ett datum då telefonnumret flyttas.

Köp i paket eller fristående

Du kan skaffa IP-telefoni vi ett paket med bredbandsabonnemang eller från en annan leverantör. Du hittar flera olika leverantörer på IP-Onlys portal , men du kan också beställa från helt fristående tjänsteleverantör om du vill.

Skaffa UPS för att telefonen skall fungera vid strömavbrott

IP-telefonidosan behöver ström för att fungera. Det betyder att om strömmen går i ditt hus kommer telefonen att försvinna. Detta kan du undvika genom att skaffa en UPS, som är en batteri backup så du kan fortsätta använda ditt nätverk. Glöm inte att mediakonverterare och router också måste vara anslutna till din UPS.