Länsstyrelsen har godkänt fiberprojektet

Länstyrelsen har tagit beslut om slutbetalning

Äntligen! Nu har Länsstyrelsen gått igenom hela slutredovisningen och i veckan fick vi besked att allt är klart och de kommer göra den sista utbetalningen av stödet.

Det betyder att vi nu kan gå in i nästa fas av projektet, vilket är att drifta, underhålla och utveckla vårt gemensamma fibernät.

Byafiber - Extrastämma december 2016

Den 4:e maj 2012 vaknade den här sidan upp och bjöd in till ett stormöte i Gällareds bygdegård i maj 2012 och började resan till där vi är idag. 2918 dagar senare har Länsstyrelsen tagit beslut om slutbetalning av projektet. Nästan på dagen åtta år senare.

Formellt bildades föreningen i Gunnarps bygdegård den 24 augusti 2012, så det har varit en lång resa som varit allt annat än spikrak.

Pengarna tog slut, ny ansökan 2014

Vår ansökan skall behandlas

Vi lämnade in en ansökan 2012, men eftersom pengarna tog slut i landsbygdsprogrammet, som är den pott pengar från EU som används för fiberutbyggnaden, avvisades den ansökan.

Med nya regler var det dags att lämna in en ny projektansökan vilket gjordes 2014. Sedan dröjde det ett bra tag innan EU och Sverige var överens om hur stödets regler skulle definieras.

Eftersom reglerna ändrades fick vi lämna in omskrivna projektansökningar, varav den sista lämnades in i april 2016. en ansökan som senare godkändes.

Hitta någon som vågade bygga vårt fibernät

Därefter följde processen att hitta någon som kunde tänka sig att bygga vårt fibernät efter de premisser vi satt upp, och i första omgången fick vi inga intressenter. Det gjorde att vi gjorde en ny upphandling och då fick några som kunde tänka sig att åta sig uppdraget.

Vid en extrastämma i december 2016 beslutades att bygga fibernätet.

I mars 2017 kom vi överens om ett avtal med Miljöschakt som totalentreprenör, där Blacklink Networks ingick som en underleverantör till dem.

Mer måste till för att det skall fungera

En sak att få slang nedgrävd och fiber blåst och svetsat. En bit saknades fortfarande, och det var vem som skulle aktivera nätet så att går att använda.

En upphandling fick göra, och i mars 2017 valet föll på IP-Only, som ser till att sätta aktiv utrustning i nod och hos abonnenten.

Byggprojektet startade september 2017

Miljöschakt ser slutet i Stenstorp

I september 2017 satte grävmaskinerna gång vid Åsen och körde sedan på i ett år för att avsluta i Vismered i september 2018. Därefter pågick en del fiberarbete under ett tag till.

Vi hade blivit lovade att en samförläggning skulle varit klar i augusti 2018, men så blev det inte. Efter en massa arbete kom så jobbet igång i maj 2019. Som tur var gick Länsstyrelsen med på att skjuta upp slutdatum för projektet som vi kunde täcka in den vita fläcken som Björnåsen skulle bli mellan olika fibernät.

Vi skickade slutredovisning i september 2019

Slutredovisningen skickades in sista september 2019, och sedan dess har vi väntat på att få besked. När det dragit ut på tiden, över fyra månader, innan de påbörjat handlägga vårt projekt så stötte vi på för att få ett avslut.

Det som följde var en hel del olika kompletteringar. Det var något som vi missat att skicka in, vilket inte är konstigt med den mängd information som krävs för att få godkänt. Framförallt var det klargöranden av projektet för att Länsstyrelsen skulle ha hängslen, livrem, lim och annat för känna sig säkra och trygga att vi följt reglerna och byggt fibernötet på ett korrekt sätt så att de kunde ge oss stöd för projektet.

Vilka detaljer kan vi dela med oss av om vårt fibernät?

I en del av denna process har vi haft en diskussion med ansvariga inom Robust Fiber för att se vilken detaljinformation vi bör/inte bör dela med oss av till Länsstyrelsen och samtidigt leva upp till de anvisningar som Robust Fiber har för ett fibernät. Det handlar om vad som blir offentlig handling och vad som riskeras delas till tredje part. Något som inte varit helt lätt att jämka, men till slut löste vi det också.

Beslut om slutbetalning

Länsstyrelsen har tagit ett beslut om slutbetalning och vilket är väldigt skönt för oss.

Totalt belopp för stödet slutade på 5 979 116 kronor, vilket visar hur omfattande det här projektet varit. Det är alltså 60% av den delen som vi sökt stöd för. Vi har dessutom delar utöver detta som vi inte sökt stöd via Länsstyrelsen för, utan som vi löst på andra sätt exempelvis Falkenbergs Sparbank genom Framtidsbanken och Falkenbergs kommun.

Tack Lennart för hjälpen att flytta slang

Lägg där till alla de ideella timmar som olika personer i styrelsen genom åren lagt ner, och många andra som bidraget till bygget utan att få betalt (plats för rastkoja under bygget, hjälp med markavtal och en massa annat).

Inte minst alla ni som lånade ut pengar i ett tidigt skede när vi inte ens visste om vi skulle ro projektet i hamn.

Det här har vi tillsammans gjort riktigt bra!

Vad händer nu?

De första delarna av fibernätet togs i drift i april 2018, och allt var igång med en extern slutbesiktning i november 2018. Sedan dess har vi som sagt var satt igång ett par fastigheter vid Björnåsen.

Vi har haft drift och underhåll igång, med utsättning av fiber och kontakt med IP-only för att allt skall rulla på som det är tänkt.

Tyvärr har vi haft en del avgrävningar som vi ändå snabbt kunnat åtgärda tack vare bra samarbete med Blacklink Networks. Vi har en del ekonomi att reda ut med de entreprenörer som grävt av våra ledningar, eftersom vi ligger ute med pengar för reparationerna.

Vi tittar också framåt och är med och lägger ny slang för att kunna nå ännu fler abonnenter. Vi har ett par ställen där vi inte haft intresserade och inte byggt hela vägen fram. Därför har vi varit på tårna och ser vi till att få med slang om det exempelvis läggs ner elkabel.

Det vi vet är att vi måste driva vårt fibernät i fem år efter att sista ut enligt de regler som finns för projektstödet.

Det vi vet är att vi som delägare i Byafiber har något tillsammans som hjälper oss att leva i och utveckla den bygd vi bor i, och vi har själva kontrollen på hur fibernätet skall utvecklas och fungera.