Låt oss leka med siffror för fiber

Kostnaden beror på hur komplicerat grävarbetet blir.
Kostnaden beror på hur komplicerat grävarbetet blir.
Kostnaden beror på hur komplicerat grävarbetet blir.

Det kommer många frågor om vad det kostar att skaffa fiber. Svaret blir ofta ”det beror på”. För att ge lite mer kött på benen tänkte vi ge några räkneexempel.

För att göra den här sifferleken hittar vi på en fiktiv fiberförening. Vi hittar på att den här föreningen skall bygga ett nät som är 5 mil långt. Materialet (slangar, fiber, skarvar och skåp) och svetsningar säger vi kostar 2,5 miljoner kronor.

Grävkostnaden har betydelse

Mantrat vi upprepar på möten och nyhetsbrev är att grävkostnaden har stor betydelse. Vi hittar på tre olika scenarion på vad grävningen kostar för vår fiktiva fiberförening. Grävkostnaden sätter vi till 110 kr, 90 kr eller 70 kr per meter. Vad en grävkostnad faktiskt blir är svårt att säga, eftersom det beror helt på hur markförhållandena är. Går det att plöja, måste det grävas och krävs det att det körs dit sand för att lägga runt slangen?

Antal medlemmar påverkar

Den andra delen som påverkar är antalet medlemmar som föreningen har. I det här exemplet har vi tagit med flera olika scenarion och gjort uträkningar från 120 till 210 medlemmar.

Under tabellen gör vi en liten analys av siffrorna med lite diagram. För mobiltelefon rekommenderar vi att du tittar på tabellen med telefonen liggande.

Notera priser i tabell är exempel. För Byafibers del ligger totala projektkalkylen på cirka 12 miljoner kronor (och inte 7,5 som uppskattades för ett par år sedan.

 Grävkostnad [kr/m]

110 kr/m

90 kr/m

70 kr/m

Grävning, tryckning och återställning

5 000 000 kr

4 500 000 kr

3 000 000 kr

Slang, fiber och arbeten

2 500 000 kr

2 500 000 kr

2 500 000 kr

Summa

7 500 000 kr

7 000 000 kr

5 500 000 kr

Beräknat bidrag 60 %

4 500 000 kr

4 200 000 kr

3 300 000 kr

Medlemmarnas andel

3 000 000 kr

2 800 000 kr

2 200 000 kr

Insats vid olika medlemsantal

120

25 000 kr

23 333 kr

18 333 kr

150

20 000 kr

18 667 kr

14 667 kr

180

16 667 kr

15 556 kr

12 222 kr

210

14 286 kr

13 333 kr

10 476 kr

Kommentarer till tabellen

Hur påverkar grävkostnaden?

De olika grävkostnaderna har du i de tre olika kolumnerna i tabellen ovan. Först 110 kr/m, följt av 90 och sedan 70 kr/m. Du ser på första raden att grävkostnaden skiljer med 2 miljoner från det dyrare till det billigaste alternativet, vilket direkt påverkar slutkostnaden med samma summa. Ritar vi det i ett diagram och säger att vi har 180 medlemmar i föreningen så ser du att det kan vara svårt att ange slutkostnad innan grävningen slutförts. Givetvis arbetar alla i föreningen att nå så låga kostnader som möjligt. Nu skall det sägas att de kostnader vi tagit med som exempel nog är relativt höga. Det viktiga är att förstå att hur grävkostnaden påverkar vad den slutliga kostnaden för en fiberanslutning till ditt hus.

Kostnad beroende på grävkostnad

Hur påverkar medlemsantalet?

Längst ner i tabellen räknar vi på hur stor anslutningskostnaden blir vid olika antal medlemmar i fiberföreningen. Vi räknar på att du finns i ett län som är berättigat till ett 60 procentigt bidrag.

Kostnad beroende på antal medlemmarDu ser påverkas priset stort beroende på antalet medlemmar. Anslutningskostnaden sjunker med 5 000 kr om medlemsantalet går från 120 stycken till 150. Skulle föreningen få 30 medlemmar till sjunker anslutningsavgiften med ytliggare 3 330 kr.

Du kan sänka priset på din anslutning

Om du vill vara med och sänka priset på din fiberanslutning så är din uppgift att få med dina grannar och bekanta som bor i området för fiberföreningen. Det är den parameter i ekvationen som du själv kan ta fullt ansvar för.

Vad vill du att din fiberanslutning skall kosta?