Myndigheterna skjuter fram starten för stöd


Länsstyrelsen meddelade den 2:a oktober att de skjuter fram starten för behandlingen av ansökningar för att bygga fibernät. Detta betyder att vi vår start för att bygga nätet dröjer.

Ännu en gång skjuter myndigheterna fram tidsplanen för när de startar behandlingen av ansökningarna för att bygga fibernät.

Nu pratar de om datum som ligger nästa år, 2016.

Vår första ansökan lämnades in 2012, och den senaste oktober 2014. Vi i styrelsen kämpar på och arbetar för att förbereda oss så gott det går. Dock är det så att en anledning att datumen inte är klara är att reglerna inte är satta. Det betyder att förutsättningarna kan ändras, och ändras, över tid.

Länsstyrelsen skriver på sin sida:

Det kommer att dröja troligen ända till 2016 innan  beslut om stöd, eftersom föreskrifterna och reglerna för Sverige ännu inte är klara. Dessutom ska Jordbruksverkets handläggningssystem komma igång. Efter att ansökan har kommit in kan investering påbörjas men det är på egen risk eftersom det ännu inte har tagits något beslut hos oss. OBS! Vi kan inte ge några datum när besked kommer om beslut men beslutsdatum för varje ansökningsperiod kommer att publiceras på denna sida i tabellen nedan.

Ansökningar 2014-2015

För ansökningar inkomna till Länsstyrelsen från den 3 september 2014 till den 31 augusti 2015 kommer beslut fattas tidigast i början av 2016.

Detta gäller för kommande ansökningsperioder:

Senaste ansökningstillfälle                Senaste beslutsdatum

31 december 2015                                           Inte klart

30 april  2016                                                  Inte klart

31augusti  2016                                               Inte klart

31 december 2016                                           Inte klart

Vad gäller för ansökan som redan lämnat under 2014-2015?

Är er fiberförening bland de som tidigt ansökte från programöppnandet den 3 september 2014 tills nu i höst? Tyvärr är det inte möjligt för Länsstyrelsen att ta beslut förrän 2016 om ansökan får pengar, även om ansökan var tidig. De tidiga ansökningarna kommer naturligtvis att handläggas först och prioriteras i egna beslutsomgångar som tidigare meddelats. Så fort vi vet när beslut kan tas, kommer vi att publicera beslutsdatum på vår hemsida1.