Nu börjar vi projektera

Nu har styrelsen efter många funderingar tagit nästa steg och kommer uppdra år Rala att projektera vårt nät. Den delen kommer sättas igång omedelbart.

Vi har pratat med fler olika aktörer som kan vara behjälpliga på olika sätt i vårt fiberbyggande, exempelvis byNet, Skanova och Nexans. Olika företag har olika upplägg och det har varit mycket att överväga.

Vi har valt att låta Rala göra en nätdesign (bestämma hur nätet skall dras, med vilken utrustning etc) och en kostnadskalkyl så att vi kan beräkna vad en anslutning till vårt nät kan komma att kosta.

Vad händer när fibernätet är klart?

Det är den frågan som vi funderat mycket på. Många av företagen är aktiva att hjälpa till att få ner fibern i marken och är inte lika behjälpliga i nästa fas när det handlar om att underhålla och driva nätet på sikt. Självklart är det så att vi inte vill stå där en dag och få ett fel på fibernätet och behöva vänta på reparationer. Då vill vi ha avtal med entreprenörer som kan rycka ut med mycket kort varsel som har tillgång till rätt materiell för att göra en bra reparation.

Dessutom handlar det om att administrera fakturering från medlemmar och annat för att driva företaget, för det är vad Byafiber i Falkenberg Ek. för. är. Ett företag.

Den här biten kommer vi arbeta vidare med. Vi ser då att välja Rala som bästa partnern som ger oss störst möjligheter i denna kommande fas.

Vill du hjälpa oss?

Vi behöver all hjälp vi kan få. Framförallt att alla ser till att prata med grannar. Glöm inte sommargäster och räknat inte ut någon annan.

Vill du vara med och vara aktiv kontakta gärna oss. Vi kommer behöva hjälp på många olika sätt. Punktinsatser och senare också områdesansvariga.

Vilka är Rala?

Rala är grossister när det handlar om att bygga nät. Vi kommer arbeta med Magnus Eriksson som är projektledare på Rala. Han är bosatt i Havredal och har tidigare arbetat på Telia/Televerket med nätdesign i Halland.

Karin Ahl på Rala är dessutom ordförande i Fiber To The Home  council Europe. Rala genomförde också tillsammans med Netnod (som ser till att vi har internet i Sverige) ett seminarie i Almedalen om öppna nät.

Men när sätter ni spaden i marken?

Det vet vi inte idag. Det vi vet är att bidragen som finns tillgängliga för 2013 är i det närmaste slut. Vi kan inte sätta igång att bygga innan vi får besked om att vi beviljats bidrag. När bidrag beviljats måste vi hitta en finansiär som är villiga att låna oss pengar, då bidraget inte betalas ut förrän projektet är slutfört.

Detta gör också att styrelsen har ett tufft arbete med mycket lite likvida medel att arbeta med fram till projektet är ordentligt i hamn. Vi har redan idag kostander i form av de inledande projektunderlagen som vi nu bett Rala ta fram. Känner ni till företag eller andra som är villiga att sponsra föreningen med ett litet bidrag så hör av er. Vi publicerar gärna företagets logga på vår webbsida.